Mötesmagi?

Mötesmagi?

Enligt Svenska Möten spenderar genomsnitts tjänstemannen fyra veckor om året på ”slösmöten”. Endast 5 % av de tillfrågade bedömer mötena som bra och 50 % bedömer dom som mediokra.  Slösmöten kostar enligt källan lågt räknat 170 miljarder kr om året,

Vikten av andras perspektiv

Vikten av andras perspektiv

Människan upplever livet genom sina sinnessystem; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Vi skapar förståelse för det som händer via våra tidigare erfarenheter och minnen. Dessa bildar våra egna kartor för hur vi ser på livet och det som händer.

Är dina mål smarta?

Är dina mål smarta?

Hur ser målstyrningen ut i din organisation? Används målen som en motivation, eller är det siffror på resultat som du inte kan påverka? Vi på @Leadership2Grow har under många år inspirerat ledare att använda mål som ett motiverande och aktiverande

Delegerar du?

Delegerar du?

Som ledare är det omöjligt att göra allt själv. En viktig ledaregenskap är att lita på andras förmåga att genomföra uppdrag lika bra som du. Genom delegering lyfter du de runt dig. Med delat ansvar får du dina medarbetare att

Hur ska jag hinna?

Hur ska jag hinna?

Många ledare vet hur viktigt det är med kontinuerlig avstämning med sina medarbetare, nu när allt är ställt på sin spets. Dessutom ansvarar du för arbetsmiljön på eventuella hemarbetsplatser. Det är mycket som ska hinnas med. Men det är inte

Hur har din höst startat?

Hur har din höst startat?

Efter en verkligen annorlunda tid ska vi nu tillsammans skapa det nya normala – i och efter Corona. All förändring utmanar våra hårt sittande värderingar och föreställningar om oss själva, våra kollegor, vårt företag och vår omvärld. Upplever du att

Har du modet?

Har du modet?

Ett stort skånskt företag vars varumärke bygger på att utmana det traditionella och gå i bräschen för det klimatsmarta är i blåsväder. De har nyligen tagit in tillväxtkapital från en amerikansk fond vars tidigare investeringar inte har utmärkt sig för