Ledarskap handlar om att ta initiativ, att pröva nya vägar, att vara uthållig och konsekvent, att vara motiverad och energisk, att tåla motgångar och att vara uppmärksam på nya möjligheter och öppningar. Det handlar också om att övertyga andra om

Ledarskap – vad är det?

Inom fysiologin menas inspiration inandning. Historiskt har ordet använts av kristna till att beskriva en ingivelse från Gud. Ett mer generellt sätt att använda ordet inspiration är beskrivningen ”att väcka liv i ett sinne”. Oavsett hur du väljer att bli inspirerad

Inspirerad?

Vi vill bli starkare, snabbare, smidigare och uthålligare. En personlig tränare kartlägger nuläget, hjälper till att sätta mål, tar fram en handlingsplan och inspirerar till resultat. En PT önskar vi oss alla. På jobbet kan man också behöva stöttning med

PT på jobbet?

Initiativförmåga och viljestyrka i kombination med kreativt tänkande och positiv, möjlighetsinriktad attityd, är ett oslagbart koncept för framgångsrikt ledarskap. Människor som utstrålar denna personlighet intar ofta, på ett naturligt sätt, ledande positioner, när sådana situationer och möjligheter uppstår. En annan

På rullande stenar växer ingen mossa.

Tiden försvinner, du fångas av någonting som tar all din uppmärksamhet och du tappar fullständigt tid och rum. Medvetet eller omedvetet har du förmodligen kommit i kontakt med vad @Simon Sinek beskriver som ditt WHY. Sinek menar att verklig motivation

Plötsligt händer det!

Ledarskap är en universell förmåga, professionell roll och tränad styrka, som behövs i alla typer av sammanslutningar, familjer, relationer och organisationer för att de ska fungera och utvecklas. Låt dig inspireras av stort, smått, nytt, gammalt, spännande mål, svåra beslut,

Vart är vi på väg?

Vilka känslor väcker ordet förändring i dig? Fyller det dig med nyfikenhet eller känns det tungt och otryggt? Våra hjärnor trivs inte med förändring utan föredrar välbekanta mönster. Därför reagerar de flesta med rädsla inför tanken på att göra förändringar

Förändring – en möjlighet?