Fredrick Laloux, forskare & författare, beskriver syftet som evolutionärt. Han menar att vi behöver se en organisation som en levande enhet med sin energi, riktning & strävan. Vi kan inte förutspå eller kontrollera framtiden, utan att vi måste kontinuerligt lyssna

Syftet – en stark drivkraft

Enligt Einstein är definitionen av en idiot den människa som varje dag gör samma sak – och ändå förväntar sig en förändring.  En del av oss drivs av förändring medan andra likställer det med någonting påfrestande. Klart att mycket av

Idiot?

visar på två egenskaper som är framgångsfaktorer för företag under pandemin, vilka också kommer även vara betydelsefulla framöver. Den första är nyfikenhet. Viljan att utforska nya möjligheter, marknader, lösningar erbjudanden. Den andra är företagens agila förmåga. Att ställa om, inte

En studie ”Research Report 2020”

I en ny omfattande rapport från USA, kan vi studera vad som skiljer de bolag som det gått bra för under 2020, som har bra förutsättningar att lyckas i framtiden och de övriga. De som lyckas är agila och nyfikna.

Färsk studie