Ledarskap 2021

Ledarskap 2021

Ledarens uppgifter och den kompetens en ledare behöver varierar med förutsättningarna för stunden. Men att vissa egenskaper är fundamentala förblir ett faktum. Vid formella utbildningar rustar vi oss med intellektuell, teknisk och akademisk kunskap, men dessa intresserar sig sällan för

Vad gör du av 2020?

Vad gör du av 2020?

2020 går nog ingen förbi som ytterligare ett år i mängden. Många är de som känt av pandemin. Förlorade närstående, affärsdrömmar och jobb är bara ett axplock av vad som gått ryckts undan. Men, vad tar du med dig? Medveten

God Jul!

God Jul!

Jul och nyår 2020 blir kulmen på ett uppochnervänt år. Sjukvårdspersonal har slitit oerhört hårt för att rädda liv. Många har dött, andra blivit arbetslösa, framgångsrika branscher står på ruinens brant och vi har alla tvingats in i såväl frivillig

Är kaos är en bra tid?

Är kaos är en bra tid?

Vad gör du just nu för första gången? Vilka nya beteenden sätter du och jag nu, som blir så naturliga för nästa generation, att de kommer ifrågasätta hur vi någonsin kunde gjort på något annat sätt? Eller som blir banbrytande

Hur lyckas du?

Hur lyckas du?

Framgång är som ett isberg. 90% av berget syns inte, utan finns under ytan. Sylvia Duckworth skapade bilden ”The Iceberg Illusion” för att visa hur mycket arbete som finns bakom alla stora prestationer. Enlig Duckworth krävs hårt arbete, goda vanor,

Vill du vara president?

Vill du vara president?

Mod är bland annat att visa sårbarhet. Och, i sårbarhet alstras kärlek, tillhörighet, glädje, mod, medkänsla och kreativitet. Från sårbarhet kommer hopp, medkänsla, ansvarstagande och äkthet. Historiskt har vi sett presidentval i USA som visat på bådadera samt raka motsatsen.