Vad har ledarskapet för påverkan på affärsutvecklingen i en organisation? Under kommande veckor kommer vi belysa olika perspektiv på hur ledarskapet påverkar detta.   Affärsutveckling kan beskrivas som utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och de processer som stödjer affären.

Affärsutveckling, ledarskap och resultat