Press i mindre mängder och rätt hanterad kan vara nyttig. Den skapar energi och motivation. För mycket stress handlar om att man tappat kontrollen över situationen. Omständigheterna styr mer än vad man gör själv. En känsla av maktlöshet tar över

Känner du dig stressad?

Utvecklingssamtal, personliga samtal, PU-samtal, måluppföljningssamtal, medarbetarsamtal. Där är några av benämningarna på de regelbundet återkommande samtal som de flesta företag och verksamheter genomför mellan medarbetare och chefer. Vad är egentligen syftet med dessa regelbundet återkommande samtal? De vanligast angivna skälen

Medarbetarsamtal – kärt barn har många namn.

Stärk ditt ledarskap.  Kommunikation, feedback och målfokus.   Varför skriver vi det? Jo, därför att det är tre viktiga ingredienser i ett framgångsrikt ledarskap.   Eftersom Leadership2Grow brinner för utveckling, och ledarskapet kopplat till utveckling, håller vi utbildningar i ämnet. Vi vill

Dags att anmäla sig!