Att våga är att vinna

AFFÄRSUTVECKLING GENOM PROCESSEN; ATT VÅGA ÄR ATT VINNA

Ett personligt utvecklingsprogram för nyckelpersoner i en föränderlig värld.

HUR GÅR DET TILL?Programmet Att Våga är att Vinna är en fortsättning och fördjupning i några av de viktiga aspekter av ledarskapet, som togs upp i Fokuserat Ledarskap. Detta uppföljningsprogram har tillkommit efter starka önskemål från många deltagare om en sådan fördjupande fortsättning. Delarna är i övrigt helt fristående från varandra.Att Våga är att Vinna ger viktiga, fördjupade insikter, inspiration och tips om hur man kan anpassa sig till den föränderliga värld vi lever i, hur man blir mer motiverad och produktiv i sitt arbete och privatliv. Individuell anpassning av den personliga utvecklingen har varit ledord också för programmet Att Våga är att Vinna. Detta är en av nycklarna till framgång.

• Du får möjligheten att reflektera över vikten av att tänka visionärt och vad det betyder för medarbetaren, ledaren och företaget att det är samstämmighet i värderingar och värdesystem.

• Vi diskuterar också hur man bäst kan anpassa sitt ledarskap till nya sätt att bygga och leda team, en viktig del för att bli framgångsrik i den snabbt föränderliga, agila, värld vi befinner oss i. Hur man kan tillämpa alla nya kommunikationsmetoder för att effektivt nå fram till omgivningen och hur man som ledare skapar trygghet i organisationen.

• Vi tar upp vad det betyder för ledarskapet med de omvälvande förändringar avseende till exempel urbanisering, globalisering och mångfaldsanpassning, som just nu pågar med stor hastighet och kraft i samhället.Programmet är ryggraden i en personlig utvecklingsprocess där en tränad ledarutvecklare är din handledare. Vi vill härmed ge dig en effektiv metod att steg för steg, under professionell handledning, hjälpa dig att fullt ut ta vara på din inneboende ledarpotential och känna större tillfredsställelse i din ledarroll under de stora och accelererande förändringar som sker i samhället.