Teambarometern

TEAMBAROMETERN
Är ett verktyg som hjälper dig och alla i er grupp att ställa diagnos på just ert
teamarbete samt stimulera till nödvändiga förändringar för att bli ett vinnande lag

HUR GÅR DET TILL?
Teambarometern är ett verktyg som hjälper dig och alla i er grupp att ställa diagnos på just ert teamarbete samt stimulera till nödvändiga förändringar. Teambarometern bidrar till att hitta och genomföra de åtgärder som krävs för att ni skall nå nya höjder i er teamsamverkan och bli ett vinnande lag.

Teambarometern är ett diagnostiskt verktyg som, under ledning av professionell teamcoach, leder till konkreta åtgärder – för teamet och individuellt – med huvudsyfte att accelerera utvecklingen till högpresterande nivåer.

Teambarometern är ett flexibelt verktyg och kan användas i olika slag av utvecklingsprocesser. Genomförandet anpassas i samråd mellan er och teamcoachen till ert företags specifika behov.

Ett perfekt verktyg att använda för agila team. Snabbt kunna sätta fokus på områden att utveckla för att på effektivaste sätt nå resultat.