Personbedömning

PERSONBEDÖMNING
Med hjälp av DISC och ThomasSystemet gör vi det möjligt för arbetsgivare att förstå,
förverkliga och utveckla sina medarbetares fulla potential.

HUR GÅR DET TILL?
I samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör för företagsledare att modifiera sina gruppers och individers prestationer – vilket ger en omedelbar effekt på er organisation.

Vi hjälper våra kunder rekrytera, behålla, utveckla och leda sina medarbetare. Vi ger dig insikt om dina medarbetare – vad som motiverar dem, deras styrkor och begränsningar och deras potential. Och vi säkerställer en hög träffsäkerhet i alla dina medarbetarrelaterade beslut.

Nyckeln till ett effektivt ledarskap i alla verksamheter ligger i förståelsen för den person som du bör rekrytera, vem

du skall befordra, vad som skapar en högpresterare, vad som motiverar, nyckelstyrkor, begränsningar och det värde de tillför ett team. Men vad som verkligen kommer att särskilja ditt företag är benchmarking av de beteenden och förmågor som skapar framgång i din organisation, och leder dina medarbetare till högre framgång.

Thomas personlighetsbedömningsverktyg möjliggör detta för dig.

Använd oss för att få insikt om hur du leder och utvecklar beteenden, kapacitet, förmåga och kompetenser som tar din verksamhet till en högre nivå.