Podcast

Vår podcast speglar ett brett spektrum av ledarskapsfilosofier och erfarenheter i både med- och motgång. Vi belyser olika inriktningar i det dagliga ledarskapet.

Visionen är utvecklingens kompass!

Vision betyder ungefär ”drömbild”. Den är en mental drömbild av ett 

framtida önskvärt tillstånd. Visionen pekar ut riktningen för organisationen, på samma 

sätt som fyren gör det för seglaren på havet. Det som skiljer visionen från ett vanligt 

mål är att målet är tidssatt. Det är vanligtvis inte visionen.  

 

Visionens uppgift är att peka i en bestämd riktning. På det sättet blir den målstyrande. 

Visionen har kompassens funktion. En vision kan vara mycket konkret. Men den kan 

också vara mer ”drömlik” i sin formulering. I båda fallen är den tydlig, lättförståelig och 

enkel att kommunicera till medarbetare och omgivning. Om visionen håller på att bli 

verklighet är det hög tid att förnya den. Det blir angeläget att rikta blicken ännu längre 

bort mot horisonten och se nya hägrande mål. Gör vi inte det, blir det ju ett tomrum. Vi 

tappar riktningen. 

En bra vision är fantasieggande i sin beskrivning av det framtida, önskvärda tillståndet. 

Ofta är det skaparen av visionen som bär den och driver den. 

För att en vision skall skapa värde i organisationen är det avgörande att lägga fokus på att alla medarbetare kan förstå och få möjlighet att engageras av den- 

I denna podd reflekterar Lars och Jesper från oss på Leadership2grow 

#Vision #Tydlighet #Engagemang #Resultat #Ledarskap 


Forskning visar ensidigt på att förtag som är sammarbetsdrivna genom tillitsbaserat ledarskap och psykologisk trygghet utklassar de företag som skapar lönsamhet genom att vara tävlingsdrivna.  

I detta avsnitt resonerar tre av våra kollegor, Mats, Jesper och Lars, om de två begreppen. De reder ut likheter, skillnader och ger dig enkla tipps på hur du kan främja en kultur präglad av trygghet där resultat kommer naturligt från kreativitet skapad av öppenhet, förtroende och respekt för varandra. 

 


Det finns tillfällen då vi upplever att det känns extremt svårt att starta, och även om uppgifterna är förhållandevis enkla, krävs stor självdisciplin för att komma i gång. Det mentala hindret känns oöverstigligt. Teoretiskt förstår vi att det är avgörande att hitta ett sätt att klara av den uthållighet och disciplin som krävs för att skapa resultat och nå mål. Faktum är att just dessa förmågor anses vara centrala ledaregenskaper. För att stimulera detta finns olika metoder som Mats och Lars reflekterar kring i denna pod. 

 


Affärsfokuserat ledarskap handlar om att maximera ledarskapet, att få ut det bästa av alla individer. 

Idag pratas det mycket om olika typer av ledarskap; personligt-, tillitsbaserat-, situations anpassat-, självledarskap mm. 

Affärsledarskap har alla ingredienser med fokus på affären/uppdraget. För att skapa de konkreta resultaten/målen krävs ibland fokus på det ogripbara. 

Nyfiken? Lyssna på Mats och Lena hur de resonerar. 


En gång drömde killarna i foodtrucken om att ha en fast lokal. En lokal där de skulle kunna servera kunder ett hantverk byggt på tradition, kärlek och passion. Så hände det!   

I maj 2022 träffade vi William och Albin, två gamla fotbolskompisar som hängt ihop i vått och tort. Förutom att dela värderingar och ett gemensamt intresse för fotboll delade de en dröm om en pizzeria utöver det vanliga. I dag, nästan två år senare träffar vi dom igen.   

Häng med och låt dig inspireras av hur två unga entreprenörers får en dröm att bli verklighet. Lyssna till vad som drivit dom att ta @melagbg till vara där de är idag.  

Vi som poddar med @melagbg idag är Mats och Lars. 

 

 


Varje start på ett nytt år bombaderas vi med trendspaningar; det gäller kläder, teknik, resor, affärsidéer och mycket mycket mer. Hur påverkas vi av allt detta? Och vilket förhållningsätt har vi? Slukar vi allt med hull och hår? Lägger om våra företagsstrategier för att inte uppfattas som omoderna och tråkiga? 

I denna podd resonerar Jesper och Lena om just detta. Granskar vi trenderna utifrån affärsnytta eller kör vi bara? Och vem skapar egentligen trenderna? 

Med vårt resonemang vill vi uppmana dig att reflektera hur ni gör i ert företag! 


Att kunna delegera är en av de viktiga delarna i ledarskapet. Med delegering ges möjligheten att arbeta genom andra. Men att delegera ställer speciella krav på dig som ledare. Du måste ha förtroende och tillit till dina medarbetare och kollegor. 

Delegering är en stegvis process som både underlättar för den som delegerar, men också utvecklar medarbetarnas kompetens när han/hon får överta mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter. En viktig aspekt är att ge individer i organisationen möjligheten att ta egna beslut och därigenom utvecklas, På så sätt växer kompetensen inom företaget och delaktigheten leder till bättre prestationer. 

I detta samtal reflekterar Mats & Lars kring hur förmågan att göra ’rätt’ saker kan utvecklas och när det kan vara bra att ta hjälp av kollegor. 

Delegering innebär en risk. Du kan aldrig vara helt säker på att du och den du delegerar till, förstår varandra till 100%.  Det finns alltid frågor som inte ställs och vi människor kan missförstå varandra. Ibland räcker inte tydligheten till och du kan behöva reda ut misstag som begås. Dialogen är därför mycket viktig och avgörande för utfallet. Det krävs mod att delegera. 

Frågan är, har du som ledare, mod att delegera? 

På @Leadership2Grow utmanar vi ständigt ledare att delegera och maximera sina resurser. Är det din tur att låta dig utmanas? 


Vi vill ha en arena där alla får höras med målsättningen att skapa det bästa teamet i alla våra projekt. Lyssna på @Lisa och @Anna på Kanozi arkitekter som delar med sig av några framgångsnycklar i en entreprenörsdriven organisation.  

Det krävs ett närvarande ledarskap för att medarbetarna skall känna trygghet och engagemang. När man är trygg så blir man modig och då törs man ta risker och driva förändring och utveckling.  

Och i en trygg omgivning vågar vi också sätta och uttala individuella mål och förväntningar. Utan mål kommer vi ingenstans! 

Samtidigt behöver vi ha en kultur där det är O.K att göra fel, vi är människor, det är så vi lär oss och får erfarenhet. Men vi måste kommunicera – det får inte bli för allvarligt. Här behöver vi träna! 

Till sist en utmaning: Träna på att vara lite snäll mot sig själv -> varje dag gör du saker som är bra. Vad händer om du reflekterar över detta när du står och borstar tänderna varje kväll? 


Det tycker i alla fall Tillväxtverket, HSB och Coompanion när de delar ut den hedervärda titeln till Vägen ut! Aspektra och AVANIX.  

”Två företag som tillsammans skapar affärer som leder till meningsfull sysselsättning för en målgrupp som annars har svårt att ta plats på arbetsmarknaden”. Så lyder en del av motiveringen för utnämnelsen. 

Blir du nyfiken på hur det är att leda ett idéburet företag med lönsamhetskrav och kommersiella krafter runt sig.   

I dagens avsnitt träffar vi Oscar Isidorsson Albino, verksamhetschef på Vägen ut! Aspektra. Oscar delar med sig av glädjen i att få vara med och bidra till unga vuxnas väg in på vad som tidigare varit en otillgänglig arbetsmarknad. Men, inte bara det utan också vad det innebär att få vara ett bidrag till det hållbara miljötänket i form av cirkulär ekonomi.   


Det lyser i ögonen på Josefine Sandahl när hon berättar hur hon med teknikens hjälp vill skapa förutsättningar för människor att nå sin fulla potential. 

Personligen har hon en starkt drivkraft  -> det är i ”görandet” saker händer!  

Hon menar också att det lilla är lika viktigt som det stora, för det är ju i de små stegen vi tar varje dag, i varje möte som vi skapar resultatet.  

Josefine delar entusiastiskt med sig av sina tankar om ett ledarskap präglat av empati och medmänsklighet men även tydlighet med sina förväntningar.  

  • Att våga säga det där som kan vara obekvämt men göra det ur en plats som kommer ur kärlek och omtanke. 

Avslutningsvis samtalar vi om vikten av att träna upp sitt personliga ledarskap. Här finns många guldkorn! Josefine har själv utvecklat en nolltolerans mot att drivas av rädsla – hon är observant på sig själv och försöker omvandla rädslan till att se situationen i ett lustfyllt perspektiv. Genom att rutinmässigt checka in och checka ut på sig själv kan du också upptäcka om du ”trampar” på dig själv och därigenom bli bättre på att respektera dig själv. 

-För det är OK att vara mänsklig, vi är inte perfekta och det är så det skall vara !