Podcast

Vår podcast speglar ett brett spektrum av ledarskapsfilosofier och erfarenheter i både med- och motgång. Vi belyser olika inriktningar i det dagliga ledarskapet.

Den frågan ställer vi oss ibland och nyper oss i armen för att konstatera att vi inte drömmer att vi har världens roligaste jobb, utan vi har det! 

Att varje dag få träffa människor som vill utvecklas för att bidra till sin organisations framgång är fantastiskt. 

I denna podd pratar Lars, Mats och Lena om hur vi gör och vilka resultat du som kund till oss kan uppnå. 

Nyfiken?

Kontakta oss på info@leadership2grow.com

 

 

 


Vad är det som gör att vissa företag klarar av att utvecklas på ett starkt positivt sätt, medan andra företag med samma förutsättningar inte alls lyckas?  

Vad är det som gör att en avdelning, ett affärsområde i ett företag, plötsligt och mot alla odds, lyfter och skapar enastående resultat?  

Vad är det som gör att några av dessa suveräna företag och affärsområden skapar en bestående positiv utveckling? 

En mycket uppmärksammad och idag klassisk rapport av ett omfattande forskningsprojekt om effektivt ledarskap och företagande är boken Good to Great av Jim Collins. 

Forskningsteamet blev mycket överraskat att upptäcka vilken typ av personlighet som var utmärkande för ledarna i mästarklass-företagen.  

Det var inte de självsäkra cheferna med hög profil, som skapar rubriker och blir kändisar. Tvärtom – de var närmast självutplånande, tysta, reserverade, till och med blyga.  

De präglades av en paradoxal blandning av personlig ödmjukhet och professionell viljestyrka. 

Denna högsta nivå av ledarskap kallade Collins ’Level 5 leadership’ 

Slutsatsen är att kvalitén i ledarskapet är av helt avgörande betydelse för att skapa riktigt stor framgång och bestående lönsamhet i ett företag. 

 

I detta avsnitt hör du Lars & Mats från Leadership2grow.  


Behöver du en checklista för att ge struktur åt dina tankar, så att du kommer vidare………… 

Har du just nu anledning att fundera över var du står i livet? Vill du kanske ha en bekräftelse på att du är på rätt spår? Eller känner du att det är dags att se över inriktningen på ditt liv? 

Kanske är det dags att ta ett kliv framåt? 

Grattis! 

Insikten är det första steget mot förändring. Du kan själv styra, så att förändringen går i den riktning du önskar. Det gäller bara att komma igång. 

Vill du ha hjälp med första steget, nämligen att ge dina tankar en struktur som sedan gör det lättare att välja och ta beslut? 

 

I den här podden ger dig Lena & Lena lite råd på vägen. 


Bra kommunikation kommer ofta inte av sig själv. I denna podd pratar vi om grunderna för att kunna skapa bra kommunikation; förståelse för varandra, empati, lyssna på riktigt och använda frågor. För detta krävs att vi är villiga att investera tid i våra relationer.  

I detta avsnitt hör du Lars & Lena från Leadership2grow. 


Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att kunna leda andra. Men är vi medvetna om hur vi leder oss själva? 

Varje dag tar vi en mängd aktiva beslut både på jobbet och privat som leder oss i en viss riktning. Självledarskap på arbetsplatsen kan till exempel innebära att vi tar ansvar för att utföra våra arbetsuppgifter med engagemang och att vi samtidigt skapar en positiv stämning omkring oss. Privat kan vi fundera över de beslut vi tar vad gäller vår livsstil eller våra relationer. Självledarskap är något vi utövar kontinuerligt, varje gång vi tar ett beslut om prestationer, relationer och beteenden. 

I dagens avsnitt diskuterar Lena Järlo, Mats Andersson och Lars Engström från Leadership2Grow vad det innebär att leda sig själv


I denna podd samtalar Lars Engström och Lena Järlo från Leadership2Grow om stress; 

dess källor och vad vi kan göra åt den. 

Stressfaktorerna är många både på jobbet och i privatlivet och orsakas även av yttre faktorer i samhället som hög inflation, sociala medier eller krig. Att känna igen varningstecken hos sig själv när man upplever för hög nivå av stress är viktigt för att skapa möjligheter till återhämtning före det gått för långt. Det finns mycket du kan göra för att må bättre! 

Vad gör du när du känner att stressnivån är för hög? 

Lyssna på vår podd och få fler verktyg i verktygslådan för att hantera stressiga perioder i livet. 


I denna podd resonerar Lars och Lena om hur vi kan styra våra liv så det blir som vi verkligen önskar.Hur vi kan ta kommandot över vår tid och inte bli ett offer för alla omständigheter runt om oss. 

Vikten av att tänka både långsiktigt och kortsiktigt, så väl på jobbet som hemma.  

Vi delar med oss av verktyg som kan hjälpa oss på vägen för att skapa balans i vår tillvaro. 

Och så pratar vi lite om fördelarna med att dokumentera, använda pennan. 

 


I dagens podd träffar vi Malin Friis-Liby från Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB. Säkra Kvinnor arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst med balanserade styrelser och ledningar. Vi resonerar runt kompetens, struktur och vikten av olikheter när man bemannar en styrelse.  

I denna podd hör ni Lars & Lena från Leadership2grow. 

 


I många organisationer, framförallt större, förekommer det olika spel. Många personer genom åren har vi mött som inte vill befatta sig med detta. Men det kan oftast vara den sämsta strategin. I detta podd avsnitt resonerar vi runt förhållningssätt och strategier för att kunna hantera dessa situationer. För att göra inget, är varken hållbart för sig själv eller företaget. 

I detta avsnitt hör du Lars & Lena från Leadership2grow. 


Ett diagnostiskt verktyg för utveckling av team på alla nivåer.

Teambarometer är ett verktyg som skall hjälpa dig och alla i er grupp att ställa diagnos på just ert teamarbete samt stimulera till nödvändiga attitydförändringar, liksom att hitta och genomföra de åtgärder som krävs för att ni skall nå nya höjder i er teamsamverkan.
Hur går det till?
Vi skickar ut en enkät med ett antal frågor som teamet besvarar anonymt. Till enkäten hör ett dokument som beskriver begreppen man ska värdera. Viktigt att läsa in sig här för att få en så lika syn på orden som möjligt i gruppen. Vi sammanställer, dokumentera och ger en återkoppling.
Faktorer som påverkar hur ett team mår
Vår gemensamma uppfattning om;
-Uppgift, uppdrag, värdegrund
-Mål
-Helhetssyn
-Ansvar/befogenheter/commitment
-Engagemang
-Arbetsklimat
-Kommunikation/relationer
-Flexibilitet
-Teameffektivitet
-Produktivitet
-Spelregler
-Feedback

Nyfiken?
Kontakta oss info@leadership2grow.com