Podcast

Vår podcast speglar ett brett spektrum av ledarskapsfilosofier och erfarenheter i både med- och motgång. Vi belyser olika inriktningar i det dagliga ledarskapet.

I dagens podd har vi nöjet att samtala med författaren till våra utvecklingsprocesser, Bengt Arenhag.  

Vi pratar bland annat om innehållet, vetenskaplig verifiering och förväntade resultat.  

Är du nyfiken? In och lyssna! 

 

Representanter från Leadership2grow denna gång är Mats och Lena 

  


När man lyssnar på banbrytande företagsledare och affärsutvecklare i öppenhjärtiga intervjuer, är det mer regel än undantag att de erkänner ett antal misstag eller felsteg i livet och i arbetet.  

Men det avgörande är att de lyckats oftare än när det gått fel. 

Innan man klivit över gränsen, kan det ibland vara svårt att veta var den går.  

Ett misstag är inte detsamma som ett misslyckande! 

Ju fler utmaningar man möter, ju tuffare mål man antar och uppnår, desto större och kraftfullare blir inspirationen i livet! 

Självkänslan, självförtroendet och den fortsatta motivationen är direkt kopplade till kvalitén på de egenformulerade, personliga mål DU sätter och klarar av 😊 

 

I detta avsnitt diskuterar vi kring fördelar med att utmana sig själv, konsekvenser av att inte gå utanför sin komfortzon och lite reflektioner kring hur man kan ”träna” upp denna förmåga. 


Tillbaka till jobbet efter semestern!

Halva gänget är på tå, har haft en underbar sommar och är på tårna med att dra igång höstens aktiviteter. Andra halvan känner sig som om det inte haft semester, börjar räkna dagarna tills det är dags att stämpla ut igen.

Hur gör man? Hur får man igång engagemanget?

I detta avsnitt samtalar Lars och Anna-Carin från Leadership2grow kring möjligheter att öka engagemang hos medarbetare.

 

Kanske kan du få några konkreta idéer att snabbt använda på ditt team.

 


Ofta består en utmaning av många detaljer. För att säkerställa att man prioriterar rätt och genomför aktiviteter i lämplig ordning är det viktigt att emellanåt backa ut och skapa sig en helhetssyn av situationen.  

I vår värld där många upplever att tempot ökar, kan förmågan att skapa sig helhetssyn under resan, bli avgörande för resultatet. 

I denna podd resonerar vi runt fördelar, konsekvenser av brist på helhetssyn och lite tips kring hur man kan göra. 

I detta avsnitt samtalar Lars och Lena.  


Mod krävs på många områden i livet, så också för att leda sig själv och andra.

Mod kan behövas för att kommunicera genom att ge och få feedback. Det kan vara att våga pröva ett nytt förhållningssätt, att ha förtroende för sina medarbetare och våga delegera och låta dem pröva och misslyckas. Det krävs också mod för att våga vara äkta och sårbar, att inte vara perfekt och tro att man förväntas kunna allt i sin ledarroll.

Idag samtalar Jesper Richert, Lars Engström och Lena Järlo om vilken roll mod och sårbarhet spelar på jobbet.

Kan man sätta mål kring sårbarhet?


Ibland får vi frågan om vad vi jobbar med. Svaret blir nästan alltid; ledarutveckling, coachar ledare och nyckelpersoner till att nå företagets/organisationens mål.

Men vad innebär det? Hur gör ni?

En bra liknelse är personlig tränare inom idrott/träning. Vi bland annat inspirerar, utmanar, planerar, justerar och utvärderar om träningen givit det resultat vi vill ha. Hur mycket träning som gemenförts mellan våra möten och effekten av handlingarna.

I detta avsnitt samtalar Anna-Carin och Lena om våra verktyg och processer. Dags för dig att skaffa en PT på jobbet? Hör av dig; info@leadership2row.com


Martin Björkroth, VD på Mitsubishi Logisnext Europe delar i dagens poddavsnitt med sig av sina erfarenheter som ledare för ett företag med 300 anställda. Vi pratar om hur viktigt det är med tydliga spelregler och värderingar som genomsyrar organisationen samt betydelsen i ledarskapet av mod, öppenhet och ödmjukhet i kombination med viljestyrka. Martin bjuder på många goda insikter om ledarskapets utmaningar.

Vi som samtalar med Martin i dagens podd är Lena Engström och Lena Järlo.


Som utgångspunkt av Randstad Workmonitor 2022 resonerar vi med Jens Hendar, People Manager på Spinit, vad som är viktigt för att fånga och behålla talangerna. Vi diskuterar och reflekterar runt Randstads slutsatser gällande; Attityder, Värderingar, Empowerment, Flexibilitet och Individuell utveckling och hur Jens och Spinit hanterar dem.

Med på resan är det Lars och Lena från Leadership2grow.


Vad drömmer du om? I detta avsnitt reflekterar vi och tipsar om hur du kan använda dig av dina drömmar för att skapa men energi, lust och utveckling.

Poddare: Lars Engström, Nicole Vujanovic & Anna-Carin Eriksson


Med eftertänksamhet och reflektion berättar Anders om sin resa. Hur en av framgångsnycklarna varit att han själv valt sina chefer. Han kan idag sätta ord på verktygen som gjorde honom framgångsrik i sitt jobb. Dessa insikter blev senare till teorier han lär ut i sin roll som ledarutvecklare.

En av de viktigaste ledaregenskaperna han utvecklat är förmågan att lyssna riktigt ordentligt på sina medmänniskor. Anders framhåller också värdet av både självledarskap och självdisciplin.

Och till sist, glöm inte att planera in tid för strukturerad reflektion.

I denna podd är det Lars och Lena som resornerar med Anders.