Tiden – vår levnads medium

Att använda tiden klokt är att prioritera rätt saker och stoppa in dem på rätt ställe i det tidsflöde som omger oss. Vi kan inte påverka tidsflödet, bara vilka saker vi prioriterar för att lägga in i tidsflödet. Det vi också kan påverka är vår egen attityd och upplevelse av tiden.

För att göra detta på ett bra sätt behöver vi använda oss av en del enkla planeringsverktyg.

Varje dag diskuterar vi med våra kunder hur de kan bli bättre på att hantera sin tid. Är det din tur att fylla på verktygslådan?

Kontakta oss så berättar vi hur!

Lyssna även på vår podd; Har du en minut över?

https://leadership2grow.com/podcast/har-du-en-minut-over/

och Sortera-prioritera-fokusera

https://leadership2grow.com/podcast/sortera-prioritera-fokusera/

Tiden – vår levnads medium

Plan your work and work your plan

Förloraren har ofta en ursäkt medan vinnaren har en plan. Så skall Gunde Svan ha sagt. En del tenderar oftare än andra att få prat, tankar och idéer att bli verklighet, de tar sig och sina organisationer i mål. Olika förklaringar till varför de tar sig i mål finns givetvis. En gemensam nämnare för vinnarna är dock att de faktiskt har en plan för hur de skall ta sig dit de i förväg bestämt att de skall ta sig. Har du bestämt dig för att vinna? Då vågar du säkert läsa vidare…

Oavsett vad målsättningen är blir för många känslan av att nå målet obetalbart. Ett sätt att öka förutsättningarna att få känna denna känsla är att planlägga det du vill uppnå.

Några enkla steg i en plan är att först konkretisera vad det är du vill uppnå, formulera det i skrift så att du själv kan läsa det.

När målsättningen finns på pränt så fundera på varför du vill göra det du skrivit ner, vad blir vinningen av att du nått ditt mål. Tänk till och tänk i flera steg, vad blir ringarna på vattnet, får andra än just jag nytta av målgången? Här skapar du motivation och meningsfullaktighet, ditt inre driv att prioritera ditt mål.

Nu är det dags att vara ”djävulens advokat”. Fundera redan nu på vad som eventuellt skulle kunna hindra dig från att lyckas. När du skrivit ner tänkbara hinder så sök även lösningar på dom, se till att formulera dom i skrift. Nu skall du se att hindren inte ens uppstår.

Också det kanske viktigaste. Det är svårt att äta upp en hel elefant vid en måltid, du behöver dela upp den. Så fungerar det även med målsättningar. Försök undvika fokusera på slutmålet. Dela i stället upp det i etapper, delmål. Vad är det första steget du behöver ta? Vad är sedan nästa, och nästa också vidare. Formulera dina delmål i kronologisk ordning och sätt deadlines för respektive mål.

Sist men inte minst. När vi nu skapat en plan och jag har en bild av vad som krävs för att uppnå målet kommer en avgörande fråga, är det värt det? Med en tydlig plan till grund för målet ökar jag mina chanser betydligt att fatta ett rationellt beslut grundat på fakta, insats, återbäring, etcetera snarare än bara en go känsla.

Vi på Leadership2Grow jobbar dagligen med insiktsfulla ledare, fulla av planer. En av våra bästa grenar är att utmana och med det få våra kunder fokuserade på vad de prioriterat fram som värt att målsätta. Dags att låta dig utmanas, tänk om du kommer i mål.

I ett av våra avsnitt ur vår Pod ”olikheter – en pod om ledarskap”   Resonerar vi om just vikten av att ha en plan https://leadership2grow.com/podcast/mal-hjalper-eller-stjalper/  Lyssna gärna och låt dig inspireras.

Jag har en plan – lysande Sickan!

Det är först då jag kan ta ett beslut som bygger på en medvetenhet och trygghet kring aktiviteter och insats.” eller liknande?

 

Plan your work and work your plan

Vilka framsteg vill du fira?

Allt som du har bestämt dig för att uppnå i framtiden, vare sig det är att avsluta jobbet klockan 17 idag, eller se över arbetet i ledningsgruppen, är att betrakta som mål. Det första behöver du kanske inte skriva ner, även om chanserna att klara av det ökar då. Det andra målet kräver ett stort antal delmål och handlingssteg med egna deadlines. Målsättningar och uppföljning är ett sätt att jobba för att hålla fokus på det som är relevant. Läs mer om hur du kan nå dit…

Mål kan vara abstrakta eller väldigt konkreta, mjuka eller hårda, alla samverkar och behövs. Ju mer konkret och kristallklart man kan formulera ett mål, desto lättare är det att skapa en tydlig handlingsplan med delmål och aktiviteter för att nå fram. Det lönar sig att anstränga sig för att formulera och skriva ner det hela tydligt, eftersom detta bidrar till att skapa entusiasm, motivation och vägledning när du fattar beslut. Det bygger en stark vilja att klara målet. Då blir det också lättare att tro på sin förmåga att nå målet, man undanröjer snabbt tillfälliga tvivel på sig själv. Det blir enklare att vara beslutsam och stå fast vid målet, även om det dyker upp hinder på vägen.

Ett mjukt mål kan handla om att man vill ändra en attityd, en vana eller beteende. Det kan handla om att bygga fysisk kondition, eller att bli bättre på att delegera och följa upp. Då får man försöka hitta uppgifter och medarbetare att träna delegering på. Framgången mäter man efter hand, t ex genom att bedöma en fiktiv skala hur mycket bättre man har blivit.

Lyssna gärna på vår pod https://leadership2grow.com/podcast/uppfoljning-eller-kontroll-det-ar-fragan/ om uppföljning som verktyg och om att hålla fokus på det som är relevant, exempelvis uppföljning med positiv förväntan.

I nästa vecka skriver vi mer om hur du kan tänka för att skapa mål som är motiverande för dig själv och för ditt team eller organisation. Är du nyfiken hur vi jobbar med kunskapen och metoderna, så kontakta oss på Leadership2Grow.

 

Vilka framsteg vill du fira?

Vart är vi på väg?

Likt en kompass så pekar visionen ut riktningen för en organisation. Värdegrunden är navigationssystemet som hjälper oss köra på rätt väg, i rätt fart och med rätt mål och missionen beskriver syftet med verksamheten. Affärsidén beskriver företagets sätt att tjäna pengar. Låter det bekant?

En tydligt formulerad värdegrund, mission och affärsidé är kraftfulla styrverktyg i en organisation. Tillsammans med visionen ger de företaget en stabilitet och inriktning av verksamheten. Hela syftet med att lägga fokus på att formulera dessa koncept är att göra det lättare att välja, utforma och prioritera vassa mål och att få alla att jobba i samma riktning. De skapar en gedigen plattform för bra mål på alla nivåer i organisationen.

På Leadership2Grow hjälper vi dagligen våra kunder att hitta ett väl underbyggt och förankrat strategiskt underlag för att utveckla deras organisationer. Välkommen du också!

Vart är vi på väg?

Självkänsla, självbild och självförtroende, hur hänger det ihop?

”Jaget” – vår egen och andras uppfattning om oss själva, vårt människovärde och vår

framtoning i omvärlden har intresserat psykologer och beteendevetare i alla tider. Det

finns fler aspekter än de som nämns i rubriken som stått i fokus för deras intresse –

självuppfattning, självrespekt, självtillit och självupptagenhet, för att nämna några.

Självkänslan beskriver hur jag mår. Självkänsla handlar om vilka tankar jag har om mig själv och den jag är. Det handlar inte om jag är bra eller dålig på vissa saker. Det är mer frågan om att duga som jag är, att jag är värd något, oberoende av vad jag har kompetens att klara av.

Självförtroendet beskriver vad jag tror mig kunna. Om självkänslan handlar om hur jag ser på mig själv som människa, innerst inne, så handlar självförtroendet om prestationer, hur mycket jag tror att jag kan klara av. Självförtroendet kan variera mellan olika situationer.

Min självbild visar hur jag ser på mig själv. Begreppet självbild är en sammanfattning av hur jag ser mig själv i den omvärld jag befinner mig.

Självkänsla, självförtroende, självbild – den goda cirkeln.

Alla de här begreppen hänger intimt samman. Inte sällan blir det en ond cirkel av dem, och detta kommer att påverka våra liv negativt. Å andra sidan är det också fullt möjligt att påverka utvecklingen i positiv riktning – att skapa en god cirkel av dem. Nycklarna är att inta en positiv hållning, förstärka sina attityder samt anamma en konstruktiv målprocess i livets alla skeden.

Kunskapen och metoderna för detta jobbar vi på Leadership2grow med. Är du nyfiken? Kontakta oss!

Lyssna gärna på vår podd, https://leadership2grow.com/podcast/stark-din-sjalvkansla-eller-hur-du-kopplar-upp-dig-mot-dig-sjalv/ som ger dig verktyg att träna med.

Självkänsla, självbild och självförtroende, hur hänger det ihop?

Plötsligt händer det

Motivation kan beskrivas som en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende. Alltså en inre drivkraft att åstadkomma någonting. Utan rätt motivation blir det betydligt svårare att lyckas. Följaktligen är det av största vikt att hålla motivationen hos sig själv och medarbetare på en hög nivå. Detta är en central ledaregenskap.

Plötsligt händer det, du är nyfiken, du vill mer, du upplever en inre drivkraft, du fortsätter läsa…..

Dåligt motiverade medarbetare är inte några bra medarbetare.

En framgångsrik ledare vet hur motivationens krafter fungerar, hen kan motivera sig själv och förstår hur andra människor kan motiveras. Är du chef och ledare har du faktiskt ett ansvar för att skapa en motiverande atmosfär och kultur, det är så du skapar resultat.

Motivation är känsla. När man är riktigt motiverad upplever man lycka, harmoni, glädje, värme och självförtroende. Känslan av tid förändras, tiden går fortare, eller långsammare än vanligt. Man upplever en känsla av ”rörelse” utan att man egentligen behöver anstränga sig. Man känner att man har kontroll över situationen och att man inte behöver oroa sig.

Hur gör du för att säkerställa din egen och din omgivnings motivation? Vår motivation på Leadership2Grow kommer definitivt från att varje dag få stötta individer och organisationer i att bli än bättre i sina roller. Inte sällan gör vi det genom att hjälpa dom landa i vad som faktiskt, på djupet driver dom. Är det din tur att låta dig utmanas av oss runt vad som verkligen driver dig och din organisation?

Plötsligt händer det

Attitydutveckling skapar resultat

När du blir medveten om de attityder/inställningar som hjälper dig i ditt ledarskap, och även de attityder som faktiskt hindrar dig, så har du kommit en bra bit på väg i ditt personliga ledarskap. Låt oss ge dig ett tydligt exempel.

En vanlig föreställning är att attityd enbart handlar om vilken grad av positiv eller negativ inställning man har. Och visst, ju mer positiv och möjlighetsinriktad du kan vara i ditt ledarskap, desto bättre fungerar det. Men det räcker inte!

Ett exempel på en attityd som kan hindra dig som ledare är ”det tar för lång tid och blir bättre om jag gör det själv” Den attityden kan t ex hindra dig från att reflektera och se helheter, att utveckla medarbetare och att frigöra din egen tid på längre sikt. ”Jag utforskar mina medarbetares motivation och hittar potentialer” kommer definitivt att ta dig längre. Eftersom vi vet att det finns en direkt koppling mellan attityder, beteenden och resultat så är det bara att börja fundera på vilka attityder som du själv vill utveckla för att bli en ännu bättre ledare. Vi på @Leadership2Grow är din PT på vägen dit.

Vår podcast speglar ledarerfarenheter i både med- och motgång, och ger många exempel på attityder och attitydutveckling.  https://leadership2grow.com/podcast/

Attitydutveckling skapar resultat

Ledarskap – vad är det?

Ledarskap handlar om att ta initiativ, att pröva nya vägar, att vara uthållig och konsekvent, att vara motiverad och energisk, att tåla motgångar och att vara uppmärksam på nya möjligheter och öppningar. Det handlar också om att övertyga andra om de idéer vi tror på, att motivera dem att följa oss på den väg vi stakar ut. Ledarskap handlar om att skapa resultat – resultat genom egna insatser och genom samverkan med andra.

Vi på Leadership2Grow hjälper ledare att utvecklas. Det finns inte två ledare med exakt samma egenskaper och därför erbjuder vi individanpassad coachning som stärker dig i ditt ledarskap. Hos alla finns det oanvänd utvecklingspotential och med bra verktyg och din arbetsplats som träningsplan jobbar vi med allt från helhetssyn, attityder, mål, kommunikation och motivation till hur man bygger ett team.

I vår pod, Olikheter – en pod om ledarskap, speglas ett brett spektrum av ledarskapsfilosofier och erfarenheter i både med- och motgång.

Välkommen att lyssna! https://leadership2grow.com/podcast/

 

 

Ledarskap – vad är det?

Fokuserat Ledarskap – ett skandinaviskt program för utveckling av det personliga ledarskapet

Fokuserat ledarskap? Vad innebär egentligen det? Vi talar om politiskt ledarskap, kvinnligt ledarskap, motiverande ledarskap, rollmedvetet ledarskap – ja, ledarskap i många skepnader. Allt ledarskap är enligt vår uppfattning personligt, en ledare är ju en person, som använder sina personliga ledaregenskaper till att leda sig själv och andra. De andra ledarskapsbegreppen beskriver bara i vilka situationer man tillämpar sitt personliga ledarskap, till exempel i politiska, religiösa, ideella, företagsledande eller andra sammanhang.

Men vad innebär då ”fokuserat ledarskap”?

Följ oss de kommande veckorna och få lite inblick i de områden vårt utvecklingsprogram Fokuserat Ledarskap behandlar. Vi vill med våra program bidra med kunskaper, insikter och bra verktyg för att trimma ledarförmågan hos de människor som vill komma vidare i sin personliga ledarutveckling.

Så för att inte missa något, följ oss på;

https://www.linkedin.com/leadership2grow

https://www.instagram.com/leadership2grow

www.facebook.com/leadership2grow

eller https://twitter.com/leadership2g 

Fokuserat Ledarskap – ett skandinaviskt program för utveckling av det personliga ledarskapet

Inspirerad?

Inom fysiologin menas inspiration inandning. Historiskt har ordet använts av kristna till att beskriva en ingivelse från Gud. Ett mer generellt sätt att använda ordet inspiration är beskrivningen ”att väcka liv i ett sinne”.

Oavsett hur du väljer att bli inspirerad finns många fördelar med att kontinuerligt fylla på din inspiration, variationer finns det gott om. Ett sätt kan vara att lyssna på podcasts. Även här är variationen stor. Historia, politik, internationella relationer eller träning är bara några exempel på vad du kan botanisera mellan, välj precis det som intresserar dig.

Vi på @Leadership2Grow träffar dagligen ledare som vi utmanar i vad de inspireras av. Det är otroligt att se vilka krafter som kommer igång när de individer vi jobbar med knäcker nöten och låter sig åka med på vågen av inspiration. En del av de människor vi träffat har vi dokumenterat mötena med i vår podcast ” Olikheter – en podcast om ledarskap”.

Prova redan idag att surfa in i Leadership2Grow´s podbibliotek https://leadership2grow.com/podcast/ och välj ut en pod som inspirerar dig. Men se upp, det kan vara lätt beroendeframkallande…

Inspirerad?