Vi är de främsta inom vårt område

”Vi är en grupp ledarutvecklare som drivs av passionen att utveckla individer och organisationer. Vi tror på att alla människor vill och kan utvecklas. Att utifrån visioner och drömmar formulera mål. Vi utmanar, inspirerar och följer upp så att dessa mål nås.”

”Vår belöning är individers och organisationers utveckling”

ANNA-CARIN ERIKSSON
076 637 93 89
ANNIKA NORDÉN
070 595 57 17
LARS ENGSTRÖM
070 821 9211
LENA ENGSTRÖM
070 497 97 68
MATS ANDERSSON
073 312 59 73
TOMAS JACOBSSON
070 602 91 00
NICOLE VUJANOVIC
073 948 45 05
JESPER RICHERT
073 993 30 77