Teamutveckling

ORGANISATIONSUTVECKLING – TEAMUTVECKLING
Med utgångspunkt i din organisations aktuella situation och problemställningar, sätter vi ihop ett helt och hållet skräddarsytt och för ändamålet anpassat program.

HUR GÅR DET TILL?
Tillsammans diskuterar vi teamets utmaningar och formulerar ett önskat läge. För att nå bästa resultat och skapa framgångsrik gruppdynamik genomförs dessa i form av workshops där deltagarna är aktiva och gemensamt tar fram svar och planer. Exempel på vanliga teman är vassare ledningsgruppsarbete, attitydutveckling, gemensamma värderingar samt motivation. Energin och effektiviteten ökar och målen blir lättare att nå. Detta är viktiga ingredienser för att skapa förutsättningar för att bla jobba i agila processer.