Enneagrammet

ENNEAGRAMMET
Enneagrammet är en psykologisk modell som tar sin utgångspunkt i våra drivkrafter, hur vi möter det som händer och hur vi motiveras. Den beskriver nio olika sätt att förhålla sig till livet, med styrkor och skuggsidor.

HUR GÅR DET TILL?
Har du pliktkänsla och är medveten om det som behöver rättas till? Vet du hur man möter människor och ser andras behov? Är du stolt över din energi och ditt målfokus? Värdesätter du äkthet, originalitet och en högre mening? Behöver du få vara ifred för att tänka nya tankar? Är du balanserad, lojal och förberedd så inget går galet? Ser du möjligheter ingen annan sett? Har du kraft att leda dem du känner ansvar för? Är du fenomenal på att respektera allas synpunkter?

Nio olika perspektiv och drivkrafter som ligger till grund för nio olika livsstrategier och som beskrivs och förklaras i Enneagrammet.

Enneagrammet är en psykologisk modell som bygger på urgammal klassiskt människokunskap och som tar sin utgångspunkt i våra drivkrafter, hur vi möter det som händer och hur vi motiveras. Den beskriver nio olika sätt att förhålla sig till livet, nio styrkor och deras motsvarande skuggsidor, ett ”par” för varje enneagramtyp. Vi får en kartläggning över typernas förhållningssätt till sig själva, till det som händer och till sina medmänniskor. Varje typ beskrivs utifrån den strategi typen valt att möta livets påfrestningar med, de värderingar och övertygelser som är gemensamma för typen och de likartade reaktioner man visar upp i livets olika skiften.

Modellen ger specifika råd om hur utvecklingsvägen kan te sig för varje typ. Vi kan dessutom lära oss mycket från andra enneagramtyper. Det vi själva behöver utveckla finner vi ofta hos någon annan typ. Genom att ta till sig förhållningssätt vi själva saknar kan vi växa både som individer och som medmänniskor.

Vi arbetar både individuellt och i grupper med Enneagrammet.