HUR VI GÖR

Vi får dig att reflektera

VI STÄLLER DE RELEVANTA FRÅGORNA SOM GÖR ATT DU SER TYDLIGARE
Vår väg går inte genom standardlösningar utan personlig interaktion. Vi har valt att arbeta utifrån ett noga utvalt material som är framtaget i Sverige. Vi arbetar även med grupp för att skapa en helhetslösning som ger en långsiktig välförankrad lösning för dig och den grupp du verkar i.

 

Individuellt utvecklingsprogram som tar ett helhetsgrepp på ledarskapet. Ledarskap handlar i mycket stor utsträckning om att kunna ¨leda sig själv¨ i alla situationer
Ett personligt utvecklingsprogram för nyckelpersoner i en föränderlig värld.
Programmet belyser ingående viktiga ledarskapsaspekter och deltagarna ges tillfälle att reflektera över dessa i sin egen livssituation.
Syftet med vårt utvecklingsprogram är hjälpa dig att snabbt bli varm i kläderna. Vår målsättning är att du efter avslutat program skall känna tillförsikt inför din egen förmåga att leda genom att du har fått ett antal grundläggande verktyg. Detta program finns nu även tillgängligt som en öppen utbildning.
Med utgångspunkt i din organisations aktuella situation och problemställningar, sätter vi ihop ett helt och hållet skräddarsytt och för ändamålet anpassat program.
Teambarometern är ett verktyg som hjälper dig och alla i er grupp att ställa diagnos på just ert teamarbete samt stimulera till nödvändiga förändringar för att bli ett vinnande lag.
Både individuellt och i grupp. Nio olika perspektiv och drivkrafter som ligger till grund för nio olika livsstrategier och som beskrivs och förklaras i Enneagrammet.
Med hjälp av ThomasSystemet gör vi det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sina medarbetares fulla potential.