Vi vill ha en arena där alla får höras med målsättningen att skapa det bästa teamet i alla våra projekt. Lyssna på @Lisa och @Anna på Kanozi arkitekter som delar med sig av några framgångsnycklar i en entreprenörsdriven organisation.  

Det krävs ett närvarande ledarskap för att medarbetarna skall känna trygghet och engagemang. När man är trygg så blir man modig och då törs man ta risker och driva förändring och utveckling.  

Och i en trygg omgivning vågar vi också sätta och uttala individuella mål och förväntningar. Utan mål kommer vi ingenstans! 

Samtidigt behöver vi ha en kultur där det är O.K att göra fel, vi är människor, det är så vi lär oss och får erfarenhet. Men vi måste kommunicera – det får inte bli för allvarligt. Här behöver vi träna! 

Till sist en utmaning: Träna på att vara lite snäll mot sig själv -> varje dag gör du saker som är bra. Vad händer om du reflekterar över detta när du står och borstar tänderna varje kväll? 

” Självsäker med ödmjukhet och stora öron”