Forskning visar ensidigt på att förtag som är sammarbetsdrivna genom tillitsbaserat ledarskap och psykologisk trygghet utklassar de företag som skapar lönsamhet genom att vara tävlingsdrivna.  

I detta avsnitt resonerar tre av våra kollegor, Mats, Jesper och Lars, om de två begreppen. De reder ut likheter, skillnader och ger dig enkla tipps på hur du kan främja en kultur präglad av trygghet där resultat kommer naturligt från kreativitet skapad av öppenhet, förtroende och respekt för varandra. 

 

Psykologisk trygghet och tillitsbaserat ledarskap, vad är det?