Det tycker i alla fall Tillväxtverket, HSB och Coompanion när de delar ut den hedervärda titeln till Vägen ut! Aspektra och AVANIX.  

”Två företag som tillsammans skapar affärer som leder till meningsfull sysselsättning för en målgrupp som annars har svårt att ta plats på arbetsmarknaden”. Så lyder en del av motiveringen för utnämnelsen. 

Blir du nyfiken på hur det är att leda ett idéburet företag med lönsamhetskrav och kommersiella krafter runt sig.   

I dagens avsnitt träffar vi Oscar Isidorsson Albino, verksamhetschef på Vägen ut! Aspektra. Oscar delar med sig av glädjen i att få vara med och bidra till unga vuxnas väg in på vad som tidigare varit en otillgänglig arbetsmarknad. Men, inte bara det utan också vad det innebär att få vara ett bidrag till det hållbara miljötänket i form av cirkulär ekonomi.   

NYTTIGASTE AFFÄREN