Att kunna delegera är en av de viktiga delarna i ledarskapet. Med delegering ges möjligheten att arbeta genom andra. Men att delegera ställer speciella krav på dig som ledare. Du måste ha förtroende och tillit till dina medarbetare och kollegor. 

Delegering är en stegvis process som både underlättar för den som delegerar, men också utvecklar medarbetarnas kompetens när han/hon får överta mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter. En viktig aspekt är att ge individer i organisationen möjligheten att ta egna beslut och därigenom utvecklas, På så sätt växer kompetensen inom företaget och delaktigheten leder till bättre prestationer. 

I detta samtal reflekterar Mats & Lars kring hur förmågan att göra ’rätt’ saker kan utvecklas och när det kan vara bra att ta hjälp av kollegor. 

Delegering innebär en risk. Du kan aldrig vara helt säker på att du och den du delegerar till, förstår varandra till 100%.  Det finns alltid frågor som inte ställs och vi människor kan missförstå varandra. Ibland räcker inte tydligheten till och du kan behöva reda ut misstag som begås. Dialogen är därför mycket viktig och avgörande för utfallet. Det krävs mod att delegera. 

Frågan är, har du som ledare, mod att delegera? 

På @Leadership2Grow utmanar vi ständigt ledare att delegera och maximera sina resurser. Är det din tur att låta dig utmanas? 

Konsten att delegera och göra ”rätt” saker