Det lyser i ögonen på Josefine Sandahl när hon berättar hur hon med teknikens hjälp vill skapa förutsättningar för människor att nå sin fulla potential. 

Personligen har hon en starkt drivkraft  -> det är i ”görandet” saker händer!  

Hon menar också att det lilla är lika viktigt som det stora, för det är ju i de små stegen vi tar varje dag, i varje möte som vi skapar resultatet.  

Josefine delar entusiastiskt med sig av sina tankar om ett ledarskap präglat av empati och medmänsklighet men även tydlighet med sina förväntningar.  

  • Att våga säga det där som kan vara obekvämt men göra det ur en plats som kommer ur kärlek och omtanke. 

Avslutningsvis samtalar vi om vikten av att träna upp sitt personliga ledarskap. Här finns många guldkorn! Josefine har själv utvecklat en nolltolerans mot att drivas av rädsla – hon är observant på sig själv och försöker omvandla rädslan till att se situationen i ett lustfyllt perspektiv. Genom att rutinmässigt checka in och checka ut på sig själv kan du också upptäcka om du ”trampar” på dig själv och därigenom bli bättre på att respektera dig själv. 

-För det är OK att vara mänsklig, vi är inte perfekta och det är så det skall vara !   

Framåtlutat Ledarskap