I detta avsnitt resonerar vi oss kring motivation. Vad skapar motivation? Vi kommer in på kommunikation, målsättningar, uppföljning och empowerment. 

Vi som samtalar är Lena Järlo, Lars Engström, Jesper Richert och Lena Engström 

Empowerment – ett verktyg för motivation?