Det finns tillfällen då vi upplever att det känns extremt svårt att starta, och även om uppgifterna är förhållandevis enkla, krävs stor självdisciplin för att komma i gång. Det mentala hindret känns oöverstigligt. Teoretiskt förstår vi att det är avgörande att hitta ett sätt att klara av den uthållighet och disciplin som krävs för att skapa resultat och nå mål. Faktum är att just dessa förmågor anses vara centrala ledaregenskaper. För att stimulera detta finns olika metoder som Mats och Lars reflekterar kring i denna pod. 

 

Disciplin, struktur och GRIT