Affärsfokuserat ledarskap handlar om att maximera ledarskapet, att få ut det bästa av alla individer. 

Idag pratas det mycket om olika typer av ledarskap; personligt-, tillitsbaserat-, situations anpassat-, självledarskap mm. 

Affärsledarskap har alla ingredienser med fokus på affären/uppdraget. För att skapa de konkreta resultaten/målen krävs ibland fokus på det ogripbara. 

Nyfiken? Lyssna på Mats och Lena hur de resonerar. 

Affärsfokuserat ledarskap