Svenska Röda Korset

Jag har haft Fredrik Palmqvist som ledarutvecklare i snart ett halvår. Tillsammans jobbar vi med programmet Fokuserat Ledarskap. Fredrik har visat sig vara en fantastisk tillgång i min personliga resa som ledare. Fredrik har förmågan att guida och ta ut riktningar utifrån ledarskapsprogrammet och applicera det på de uppdrag och utmaningar som jag har som gruppchef på Svenska Röda Korset.

Ibland när vi träffas befinner jag mig i min process på ett annat ställe än i det kapitel som vi ska jobba med i ledarskapsprogrammet. Då förflyttar Fredrik sig smidigt dit där jag är och anpassar upplägget efter här och nu.

Det som hittills kanske har visat sig vara allra viktigast är att det är lätt att ta kontakt med Fredrik för att diskutera problem som jag upplever att jag kör fast i och behöver ”tänka högt” tillsammans med någon. Då finns Fredrik där som en klok och närvarande person att diskutera med.

 

SÖREN SAHLIN, Gruppchef, för migrationsrådgivare Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset