RA BYGG

”Vi får folk att växa” är ett av Leadership2Grows, fd Think Do & Grows, motton. Det är den känslan jag har upplevt som arbetschef/avdelningschef i ett entreprenadbolag i byggbranschen efter att ha genomgått mina individuella ledarskapsutbildningar.

När jag blickar tillbaka på den resa som jag genomfört efter att ha slutfört utbildningen ”Fokuserat Ledarskap” och ”Att våga är att vinna” – är min tacksamhet som störst till min ledarskapsutvecklare, Anna-Carin Eriksson, som bistod med de verktyg och redskap som behövdes för att starta upp en helt ny avdelning i företaget. Resultatet  har vi alltid i sikte och det är framgångsfaktorerna som är avgörande för oss alla  – men hur vi kan uppnå våra mål och vara ett föredöme för våra medarbetare under tiden är egentligen den stora frågan? Genom att blicka tillbaka och se min individuella utveckling, avdelningens utveckling, medarbetarnas utveckling och företagets utveckling – så kan jag inget annat än att vara stolt för att jag valde Anna-Carin Eriksson och Ledership2Grow.

Med rätt inställning, rätt attityd och rätt fokus kan våra visioner uppnås med den hjälp som ”Leadership2Grow” erbjuder i sina ledarskapsutbildningar.

Som jag också lärde mig under min utbildning och som jag också kommer att ha med mig resten av livet – ”Inga utmaningar är för stora, frågan är bara hur vi hanterar dem”.

Så nästa gång du känner att du har en utmaning som kan vara ”stor” i din ledande position – Kontakta ”Leadership2Grow” och bli en ”bättre” ledare du också!

 

Emanuel Saoson – Arbetschef

RA BYGG