ICA KVANTUM

”Vi har arbetat aktivt med Lena Engström på Think Do & Grow sedan många år tillbaka. Utbildningen ”Foksuerat Ledarskap” ger konkreta och tydliga avtryck på våra ledare. Alla uttrycker stor tacksamhet över att få genomgå utbildningen – både på det professionella som på det privata planet. Eftersom gott ledarskap är nyckeln till forsatta framgångar för vårt företag, har vi beslutat att samtliga personal i ledande ställning skall genomgå detta coachande och utvecklande program.”

 

OWE KROOK, ICA HANDLARE, iCA KVANTUM LERUM

ICA KVANTUM