Empowerment – en strategi för att locka de bästa?

Vi fortsätter att reflektera över Ranstads Workmonitor 2022.

Denna vecka har vi kommit till;

  1. Attityd/inställning
  2. Värderingar
  3. Empowerment
  4. Flexibilitet
  5. Individuell utveckling

I rapporten lyfts Empowerment fram som en viktig parameter att ta hänsyn till för att attrahera och behålla anställda medarbetare.

Fokus i Randstats survey är den stora bristen på utbildad arbetskraft och då speciellt ’talanger’. Det är därför avgörande för arbetsgivarna att kunna attrahera medarbetare till sin arbetsplats. En genomtänkt strategi för löner och förmåner blir därför den första byggstenen inom Empowerment.

De övriga hörnstenarna tillämpas när medarbetaren är på plats.

Begreppet kan med fördel tillämpas i de flesta ledarsituationer och handlar om att skapa förutsättningar för total delaktighet och fullt ansvarstagande för det som medarbetaren åtagit sig.

Man skulle kunna säga att empowerment innebär att man frigör möjligheten och kraften till självständighet och initiativ.

 

Empowerment betyder inte bara att man får makt och frihet att agera. Det betyder också att man har ansvar för resultatet.

På så sätt är förhållningssättet med empowerment dubbelriktat och ger en kraftfull dynamik.

 

Lyckas man skapa en arbetskultur som präglas av empowerment med medinflytande, delaktighet och självständighet är möjligheterna goda till många positiva konsekvenser.

Engagemanget från medarbetarna ökar. Viljan att samarbeta förstärks och människorna får lättare att visa tillit och förtroende för varandra.

Människor har en naturlig förmåga att leda, dels genom sin kunskap, dels genom sin motivation.

Empowerment släpper fram den förmågan och ökar förutsättningarna för att alla i företaget har viljan att bli bättre och bättre- att ständigt och målmedvetet överträffa sig själv.

 

Vad krävs då för att skapa kultur som genomsyras av motiverade medarbetare?

Enligt Ken Blanchard finns det 3 nycklar du som ledare kan använda för att komma igång

  • 1 Skapa tillit och ansvar genom att dela information, kunskap och lärdomar
  • 2 Sträva efter självstyrande team och grupper som kan verka fritt (inom tydligt definierade ramar och mål som efterhand kan utvecklas)
  • 3 Ersätt hierarki med självstyrande individer och team som samverkar interaktivt

 

Empowerment ger förutsättningar för det som japanerna kallar ” kaizen” – ständig förbättring

Lyssna gärna på vår podd https://leadership2grow.com/podcast/empowerment-ett-verktyg-for-motivation/

Kontakta oss gärna, för mer information om hur vi utvecklar organisationer och människor, på info@leadership2grow.com

 

Empowerment – en strategi för att locka de bästa?