Visionen är språngbrädan in i framtiden

”Logiken kan ta dig från punkt A till punkt B. Fantasin kan ta dig vart som helst”, sa Albert Einstein.

Alla bra mål börjar med en dröm, en vision, en mental bild av en spännande och åtråvärd

framtid. En stark vision eggar fantasin! Inte bara hos dig själv, även omgivningen smittas av den nyfikenhet och entusiasm som den lockande visionen framkallar.

Utan människor med stora visioner hade vi idag troligen inte haft prisvärda möbler i platta

paket, mobiltelefoni och allmänt tillgänglig satellitnavigering eller en väl utvecklad

infrastruktur. Handlingskraftiga visionärer finns inom alla livets områden.

MEN hur duktiga är vi att applicera detta på oss själva? På vårt eget JAG AB?

När vi pratar om vårt privatliv brukar vi ofta använda drömmar i stället för vision, men tanken är den samma.

G B Shaw sa att livet inte i första hand handlar om att hitta sig själv. Det handlar om att skapa

sig själv. Att tänja gränserna och bryta barriärerna genom att anta utmanande, välformulerade,

engagerande, personligt aktiverande mål i riktning mot våra drömmar, är utan tvekan den enskilt

starkaste metoden för att lyckas.

Det går utmärkt att ”springa fort”, även utan tydliga mål. Det är många som gör det, och de blir

väldigt trötta, men kommer sällan hela vägen fram. Vet man inte vart man är på väg, vet man

inte heller när man nått målet! Därför ligger det nära till hands att man fortsätter att springa i

samma uppjagade takt, tills man kanske stupar.

Vi hör ibland att man inte vill sätta mål, därför att det blir stressigt och man vet ju ändå

ingenting om framtiden. Det är bättre att njuta av tillvaron och fånga dagen. Carpe diem! Men

finns det egentligen någon motsättning mellan att ha tydliga mål och att njuta av tillvaron i

nuet? Nej, tvärtom! Vet du vart du är på väg i stort och i smått, blir det ju också enklare att

slappna av och ta vara på det som dagens tillvaro erbjuder.

 

I vår pod, en pod om olikheter, vill vi inspirerar er att drömma i sommar; https://leadership2grow.com/podcast/drom-i-sommar/

Så ta plats i hängmattan, sikta mot stjärnorna så når du med all säkerhet minst trädtopparna.

Vi arbetar dagligen med att utmana att våga tänka stort. Är det din tur att låta dig utmanas?

Visionen är språngbrädan in i framtiden