Vill du vara president?

Mod är bland annat att visa sårbarhet. Och, i sårbarhet alstras kärlek, tillhörighet, glädje, mod, medkänsla och kreativitet. Från sårbarhet kommer hopp, medkänsla, ansvarstagande och äkthet.

Historiskt har vi sett presidentval i USA som visat på bådadera samt raka motsatsen.

@Leadership2Grow har inte hjälpt en enda amerikansk president till reflektion men tusentals andra personer i ledande befattningar. Är det din tur att utmanas av oss och våra frågor? Men pass upp, du kanske blir president…

Vill du vara president?