Vill du skapa en motiverande arbetsmiljö som kommer att bidra till medarbetarnas energi och produktivitet?

Här är 5 exempel på hur du som ledare kan göra detta:

KOMMUNICERA TYDLIGA MÅL
Försäkra dig om att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem och hur deras arbete bidrar till företagets framgång. Bryt ner de stora målen till individmål.

VISA ENGAGEMANG OCH STÖD

Var tillgänglig för dina medarbetare och lyssna, lyssna på riktigt på deras behov och stötta dem i deras individuella utveckling. Tänk på att detta kan förändras över tid på grund av saker som sker i deras liv så deras behov kan förändras över tid.

FRÄMJA ARBETSBALANS
Uppmuntra en balans mellan arbete och privatliv för att minska stress och öka produktiviteten. Att ha med värdering av privatlivet i utvecklingssamtalen kan vara ett bra sätt att fånga upp detta på. Var inte rädd att se hur du som ledare/företag även kan hjälpa till med detta genom att ge stöd även i det privata.

VISA FÖRTROENDE
Ge medarbetarna ansvar och låt dem ta egna beslut för att öka deras engagemang och känsla av betydelse. Våga släpp detaljkontrollen – kan vara svårt men kommer ge stor effekt på motivationen hos medarbetarna.

VARA EN FÖREBILD
Visa en positiv attityd och engagemang för att inspirera dina medarbetare att göra detsamma. Agera efter de ledord, mission och vision som bolaget satt upp, dessa gäller för alla, inte bara medarbetarna

 

Genom att förstå dina medarbetares individuella behov och bemöta dem på ett sätt som främjar deras välmående och utveckling kan du skapa en arbetsmiljö som motiverar dem att prestera på sin bästa nivå (och känner sig engagerade och energiska i sina roller). Kom ihåg att motivationsbehoven kan variera från person till person samt att de kan vara olika i olika skeden av livet, så det är viktigt att vara flexibel samt inlyssnande och att man anpassar ledarskapet för att möta deras unika behov.

 

Har du något bra tips på hur du som ledare lyckats skapa energi och produktivitet på din arbetsplats?

Vill du skapa en motiverande arbetsmiljö som kommer att bidra till medarbetarnas energi och produktivitet?