Vilket är ditt teams särskilda uppdrag?

En av byggstenarna för att skapa högpresterande team är att kristallklart tydliggöra för sig själva och andra vad som är teamets särskilda uppdrag i organisationen. Beskriv detta så specifikt som ni kan och anpassa till syftet med teamet och till helheten i organisationen.

För att teamet ska fungera effektivt finns det också vissa övergripande och gemensamma uppgifter som det är bra att ha koll på:

📍Skapa en gemensam syn på omvärld och strategiska frågor

📍Ha kännedom om den övergripande strategiska affärsplanen

📍Fastställa metoder och principer för teamarbetet

📍Följa upp vår verksamhets viktigaste nyckeltal kopplade till övergripande mål

📍Lojalt förankra genomförande av fattade beslut

Så till det som ibland kan tyckas svårt att greppa, men som är väldigt viktigt att försöka beskriva i ett team – värderingar. Värderingar svarar på HUR och VARFÖR teamets uppdrag utförs och styr de beslut vi fattar. Högpresterande team diskuterar åsikter och värderingar regelbundet och respekterar olikheter. En grupp representerar ju flera olika intressen och möjligheten till kreativa lösningar är större i en grupp av personer med olika perspektiv.

Vi på Leadership2Grow har många års erfarenhet av att utveckla organisationer och människor och träffar dagligen ledare och team som vill utvecklas. Kontakta oss gärna på www.leadership2grow.com

Vilket är ditt teams särskilda uppdrag?