Vilka framsteg vill du fira?

Allt som du har bestämt dig för att uppnå i framtiden, vare sig det är att avsluta jobbet klockan 17 idag, eller se över arbetet i ledningsgruppen, är att betrakta som mål. Det första behöver du kanske inte skriva ner, även om chanserna att klara av det ökar då. Det andra målet kräver ett stort antal delmål och handlingssteg med egna deadlines. Målsättningar och uppföljning är ett sätt att jobba för att hålla fokus på det som är relevant. Läs mer om hur du kan nå dit…

Mål kan vara abstrakta eller väldigt konkreta, mjuka eller hårda, alla samverkar och behövs. Ju mer konkret och kristallklart man kan formulera ett mål, desto lättare är det att skapa en tydlig handlingsplan med delmål och aktiviteter för att nå fram. Det lönar sig att anstränga sig för att formulera och skriva ner det hela tydligt, eftersom detta bidrar till att skapa entusiasm, motivation och vägledning när du fattar beslut. Det bygger en stark vilja att klara målet. Då blir det också lättare att tro på sin förmåga att nå målet, man undanröjer snabbt tillfälliga tvivel på sig själv. Det blir enklare att vara beslutsam och stå fast vid målet, även om det dyker upp hinder på vägen.

Ett mjukt mål kan handla om att man vill ändra en attityd, en vana eller beteende. Det kan handla om att bygga fysisk kondition, eller att bli bättre på att delegera och följa upp. Då får man försöka hitta uppgifter och medarbetare att träna delegering på. Framgången mäter man efter hand, t ex genom att bedöma en fiktiv skala hur mycket bättre man har blivit.

Lyssna gärna på vår pod https://leadership2grow.com/podcast/uppfoljning-eller-kontroll-det-ar-fragan/ om uppföljning som verktyg och om att hålla fokus på det som är relevant, exempelvis uppföljning med positiv förväntan.

I nästa vecka skriver vi mer om hur du kan tänka för att skapa mål som är motiverande för dig själv och för ditt team eller organisation. Är du nyfiken hur vi jobbar med kunskapen och metoderna, så kontakta oss på Leadership2Grow.

 

Vilka framsteg vill du fira?