Vikten av andras perspektiv

Människan upplever livet genom sina sinnessystem; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Vi skapar förståelse för det som händer via våra tidigare erfarenheter och minnen. Dessa bildar våra egna kartor för hur vi ser på livet och det som händer.

Som ledare är det av stor vikt att kunna sätta sig in i och försöka förstå sina medarbetares kartor. Hur gör du som ledare för att bättre förstå dina medarbetares perspektiv? @leadership2grow

#ledarskap#ledarutveckling#personligutveckling

Vikten av andras perspektiv