Vart är vi på väg?

Likt en kompass så pekar visionen ut riktningen för en organisation. Värdegrunden är navigationssystemet som hjälper oss köra på rätt väg, i rätt fart och med rätt mål och missionen beskriver syftet med verksamheten. Affärsidén beskriver företagets sätt att tjäna pengar. Låter det bekant?

En tydligt formulerad värdegrund, mission och affärsidé är kraftfulla styrverktyg i en organisation. Tillsammans med visionen ger de företaget en stabilitet och inriktning av verksamheten. Hela syftet med att lägga fokus på att formulera dessa koncept är att göra det lättare att välja, utforma och prioritera vassa mål och att få alla att jobba i samma riktning. De skapar en gedigen plattform för bra mål på alla nivåer i organisationen.

På Leadership2Grow hjälper vi dagligen våra kunder att hitta ett väl underbyggt och förankrat strategiskt underlag för att utveckla deras organisationer. Välkommen du också!

Vart är vi på väg?