Vad gör du av 2020?

2020 går nog ingen förbi som ytterligare ett år i mängden. Många är de som känt av pandemin. Förlorade närstående, affärsdrömmar och jobb är bara ett axplock av vad som gått ryckts undan.

Men, vad tar du med dig? Medveten reflektion ökar ditt utrymme att gå vidare. Tillbakablick över vardagen hjälper oss att bli medvetna om invanda mönster och det vi tar för givet. Eftertanke stimulerar att utveckla dig själv, din vardag eller din arbetssituation.

Med vilka reflektioner från 2020 gör du 2021 till ett år att minnas med stolthet?

#Reflektion#Självledarskap#utveckling#Inspiration

Vad gör du av 2020?