Vad drömmer du om?

Det är en historisk tid. Hela mänskligheten är förenad i en strävan att klara av denna kris och dess effekter på såväl den fysiska och psykiska hälsan som ekonomin och livet i stort och smått. Vi delar alla en önskan om att allt detta, som sker nu och som kommer att ske, även ska bära med sig bra saker.

Medan några branscher har minskat sin sysselsättning dramatisk har andra branscher ökat sin omsättning. Vissa företag investerar och anställer, andra planerar för expansion.

Vad drömmer du om för ditt företag och för din karriär? Vågar du låta dig drömma?

En som var beredd att följa sin dröm och ta de risker som krävdes är Jonas Reinholdsson, grundare till restaurangkedjan O’Learys. I Think Do & Grows podd Inspirerande ledarskap kan du lyssna till hans resonemang och följa med honom på en spännande resa: https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/folj-din-drom-och-var-beredd-att-ta-de-risker-som-kravs/

Det är i kriser som vi tvingas utveckla. Ser du glaset halvtomt eller halvfullt? Hur vill du omvandla kris till möjlighet? Låt oss sparras med dig och hjälpa dig med ett professionellt utifrånperspektiv genom att ta kontakt med oss.

Vad drömmer du om?