Trendspaning 2024; del 3 ÖKAD KOMPLEXITET I OMVÄRLDEN

🌍 2024: Ett År av transformation och innovation som kommer att påverka vårt Ledarskap 🚀

När 2024 kickade igång, står vi inför en spännande tid av förändring och utveckling som kommer ha stor påverkan på ledarskapet. Vi på Leadership2Grow tror att dessa trender kommer dominera;

1️ HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

2️ ARTIFICIELL INTELLIGENS & NY TEKNIK

3️ ÖKAD KOMPLEXITET I OMVÄRLDEN

4️ VÄLMÅENDE & HÄLSA FÖR LEDARE

5️ LEDARSKAP I FÖRÄNDRING VUCA -> BANI

 

3️ ÖKAD KOMPLEXITET I OMVÄRLDEN

Det finns ingenting beständigt, utom förändring. Ett Grekiskt ordspråk som egentligen säger allt. Det som över tid har visat sig är att förändringen går snabbare och snabbare och blir allt mer komplex då gränser, så väl fysiska som mentala suddas ut.

För att inte gå vilse i all påtryckning är det viktigt att ta sig tid att sitta ner och skapa sina egna strategier som stämmer med den vision/affärsidé man har för sin organisation. Gärna dokumentera argumenten varför man väljer de olika vägvalen för att under resan stämma av om argumenten gäller fortfarande eller om man måste ändra strategi för att omvärlden blev något annat.

Hur gör ni hos er? Har ni processer för hur ni utvärderar vindarna som blåser eller följer ni med och ser vart ni hamnar?

Vi på Leadership2grow utmanar och hjälper företagsledningar att skapa dessa processer. En tydlig kompass som är dokumenterad för att kunna utvärdera sina vägval men också våga ta modiga beslut att välja om, om vekligheten inte blev som vi tänkt.

Trendspaning 2024; del 3 ÖKAD KOMPLEXITET I OMVÄRLDEN