Tränar ditt team på rätt saker?

Ett team definieras som ett mindre antal människor med kompletterande kunskaper som tillsammans arbetar för ett gemensamt syfte och mål, för vilka alla är gemensamt ansvariga.

Det finns en mängd parametrar som måste fungera väl för att skapa högpresterande team. Några av dem är ledarskap, arbetsklimat, produktivitet, engagemang, kommunikation, helhetssyn, värdegrund och inte minst mål. Vi på Leadership2Grow hjälper er att diagnosticera så att ni tränar på rätt saker.

https://leadership2grow.com/erbjudande-teambarometern/

Tränar ditt team på rätt saker?