Tidsledarskap

Att använda tiden klokt är att prioritera rätt saker och stoppa in dem på rätt ställe i det tidsflöde som omger oss. Vi kan inte påverka tidsflödet, bara vilka saker vi prioriterar för att lägga in i tidsflödet. Det vi också kan påverka är vår egen attityd och upplevelse av tiden. Vi säger ”tiden går”, i andra kulturer säger man ”tiden kommer”!

Vi behöver aldrig uppleva tiden som en fiende. Tvärtom – tiden blir vår vän. Tiden är ju det medium som livet består av.

För att utnyttja tiden på ett bra sätt behöver man använda en del enkla planeringsverktyg.

Det vanligaste, och oslagbara, verktyget för detaljplanering är ju en vanlig kalender.

Men hur många lägger ett intervall – tidsblock – för den åtgärd man planerar?

-Det hjälper oss att inte packa kalendern alltför full vilket är oerhört viktigt för att ” äga” sin kalender.

Ett användbart exempel är Eisenhower-matrisen

Dwight D. Eisenhower: ”De mest brådskande besluten är sällan de viktigaste”

Matrisen är ett verktyg för uppgiftshantering som hjälper dig att organisera och prioritera uppgifter utifrån hur brådskande och viktiga de är. Med hjälp av verktyget delar du in dina uppgifter i fyra rutor baserat på de uppgifter du ska göra först, de uppgifter du ska planera till senare, de uppgifter du ska delegera och de uppgifter du ska ta bort

Avslutningsvis handlar effektivt tidsledarskap om att ge sig tid till reflektion och prioritering. Vi på Leadership2Grow  har varit tusentals ledare till stöd i sina tidsprioriteringar. Vi har stöttat, utmanat och följt upp i deras vardag – det har gett resultat.

Är det din tur att reflektera ihop med oss?

Lyssna även på vår pod; Har du en minut över?

https://leadership2grow.com/podcast/har-du-en-minut-over/

och Sortera-prioritera-fokusera

https://leadership2grow.com/podcast/sortera-prioritera-fokusera/

Tidsledarskap