Syftet – en stark drivkraft

Fredrick Laloux, forskare & författare, beskriver syftet som evolutionärt. Han menar att vi behöver se en organisation som en levande enhet med sin energi, riktning & strävan. Vi kan inte förutspå eller kontrollera framtiden, utan att vi måste kontinuerligt lyssna in och ibland revidera organisationens syfte, med tanke vad som händer i vår omvärld. Vi måste vara agila, adaptiva och nyfikna. Har din organisation ett tydligt syfte?

Syftet – en stark drivkraft