Spelregler i teamet

Till spelreglerna i ett team hör att uppdrag och syfte är tydliggjorda och att alla är fullt medvetna om förväntat resultat.  Policies och rutiner skall stödja gruppens mål och sättet att fatta beslut skall kännetecknas av samförstånd. Outtalade spelregler finns dessutom i det som har med relationer och kommunikation mellan människor att göra, så som att respektera olikheter i personlighet och åsikter, att fokusera på sakfrågor och att medlemmarna tillåts ha synpunkter som berör andras områden.🎯

Man behöver naturligtvis inte skriva ned formella spelregler men det kan vara en fördel att ibland ta upp sådana aspekter till diskussion och att bestämma sig för hur man vill förhålla sig till dem. Om formella eller informella spelregler inte efterlevs blir konsekvensen ofta att det blir för lågt i tak för att den kreativa processen skall bli effektiv.

Vill ni ta hjälp att formulera spelregler för ert team? ✅

Kontakta oss på Leadership2Grow, info@leadership2grow, så hjälper vi gärna till!

 

Spelregler i teamet