Skulle du lämna ett jobb för att det inte känns tillräckligt meningsfullt?

Om det blir check  på frågan tillhör du majoriteten av de tillfrågade i Randstad´s globala undersökning ”Workmonitor”. 

Undersökningen pekar på ”Attitude”, beskriven som hur den anställdes arbete matchar individens liv och värderingar som en helt grundläggande parameter för att arbetstagaren skall stanna kvar i sin anställning. 

Beteendet gör sig i första hand gällande i åldersspannet 18 till 34 år. Detta betyder inte att de tar mindre seriöst på sitt arbete, tvärtom.  Undersökningen pekar på att så länge förutsättningarna är rätt, känner de större glädje och engagemang än sina mer seniora kollegor. 

Så vad kan du som arbetsgivare göra för att ta vara på den kraft och entusiasm som finns i alla de som sakta men säkert växer in i nyckelroller och ledande befattningar runt om på våra arbetsplatser? 

 

Här följer tre rekommendationer från rapporten att tänka på för att behålla och locka till sig arbetskraft i nämnda åldersgrupp.

 

💪        Under pandemin var många företag duktiga på att undersöka och fånga upp vad som var viktigt för att må bra för medarbetarna. Gesten i sig var mycket uppskattad. Rapporten menar att de företag som fortsätter vara lyhörda för sin personal och försöker gå medarbetarna till mötes kommer lyckas hålla ångan och viljan att leverera uppe.

 

💪        Eftersom känslan av meningsfullhet i livet tycks vara av betydligt mer central karaktär hos denna åldersgrupp än hos äldre generationer behöver detta också uppfyllas på jobbet. Se därför till att ha regelbunden dialog mellan personal på alla plan vad just deras bidrag till de stora överordnade målen betyder för organisationen. Se till att få alla att förstå hur viktiga just deras arbetsinsats och bidrag är för att fylla ert företags yttersta mening och mission.

 

💪        Se till att ha skräddarsydda policys som inkluderar alla så väl som möjligt när ni nyrekryterar. Ett exempel kan vara flexibla tider och arbetsfördelning mellan kollegor för att underlätta föräldraskapet. Tänk då också på de som inte skaffat familj än som ser livet som digital nomad som en självklarhet och där det ur deras perspektiv är oväsentligt var på jorden man befinner sig för att utföra sitt uppdrag.

 

På Leradership2Grow är det med ovan resonemang som vi tror långsiktiga resultat skapas. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa entreprenörer och ledare i företag att påverka beslut och handlingar för att skapa denna typ av kultur.

Låter det lockande att prata med oss, vi finns där vi behövs. Vågar du?

Skulle du lämna ett jobb för att det inte känns tillräckligt meningsfullt?