Självkänsla, självbild och uppdrag styr målbilden.

Låt oss ta dig med på en resa in i den fantastiska världen av självkänsla, självförtroende och uppdrag. Det är en resa som kommer att öppna upp ditt sinne och visa dig hur dessa kraftfulla verktyg kan styra våra målbilder och leda oss mot framgång.

✅ Självkänsla är grunden till allt vi gör i livet. Det handlar om att känna sig trygg och nöjd med den man är, att ha tillit till sin egen förmåga och värde. När vi har en stark självkänsla kan vi ta oss an utmaningar med mod och övertygelse. Vi vet att vi är värda framgång och att vi förtjänar att nå våra drömmar. Självkänsla är som en inre eld som brinner ständigt, som ger oss kraft och motiverar oss att fortsätta framåt.

✅ Men självkänsla i sig själv är inte tillräckligt. Vi behöver också självförtroende, som är förmågan att tro på vår egen förmåga att nå våra mål. Självförtroende byggs genom erfarenhet och framgång. Varje gång vi tar ett steg utanför vår komfortzon och lyckas, stärker vi vårt självförtroende. Det är som att fylla på en tank med positiva erfarenheter och bevis på vår förmåga. Med starkt självförtroende kan vi övervinna hinder och utmana oss själva på nya sätt. Vi vågar drömma större och ta risker för att uppnå våra mål.

✅ Men vad är målen utan ett uppdrag? Uppdraget är vår vision, vår mening med allt vi gör. Det är den stora bilden som ger oss riktning och syfte. Uppdraget ger oss något att sträva efter och inspirerar oss att övervinna motgångar. När vi har ett tydligt uppdrag blir målen inte bara tomma ord på papperet, de blir levande och betydelsefulla. Uppdraget ger oss kraften att fortsätta framåt även när det blir tufft. Det ger oss styrkan att se bortom våra egna behov och bidra till något större än oss själva.

✅ Så hur hänger då självkänsla, självförtroende och uppdrag samman? Jo, när vi har en stark självkänsla och ett växande självförtroende kan vi formulera våra mål med tillförsikt och tro på att vi kan uppnå dem. Och när våra mål är kopplade till ett djupt rotat uppdrag, blir de inte bara önskningar utan verklighet. Uppdraget ger oss modet att ta risker och utmana oss själva för att nå våra mål, samtidigt som självkänslan och självförtroendet ger oss styrkan att inte ge upp när det blir svårt.

 

När funderade över ovan nämnda sist och hur tydliga är dina målbilder? Vi på Leadership2Grow utmanar dagligen våra uppdragsgivare runt dessa viktiga och grundläggande frågor, gissa om de har full fart framåt?

Är det din tur att bli utmanad, kontakta oss på info@leadership2grow.com så kör vi.

Självkänsla, självbild och uppdrag styr målbilden.