Självkänsla, självbild och självförtroende, hur hänger det ihop?

”Jaget” – vår egen och andras uppfattning om oss själva, vårt människovärde och vår

framtoning i omvärlden har intresserat psykologer och beteendevetare i alla tider. Det

finns fler aspekter än de som nämns i rubriken som stått i fokus för deras intresse –

självuppfattning, självrespekt, självtillit och självupptagenhet, för att nämna några.

Självkänslan beskriver hur jag mår. Självkänsla handlar om vilka tankar jag har om mig själv och den jag är. Det handlar inte om jag är bra eller dålig på vissa saker. Det är mer frågan om att duga som jag är, att jag är värd något, oberoende av vad jag har kompetens att klara av.

Självförtroendet beskriver vad jag tror mig kunna. Om självkänslan handlar om hur jag ser på mig själv som människa, innerst inne, så handlar självförtroendet om prestationer, hur mycket jag tror att jag kan klara av. Självförtroendet kan variera mellan olika situationer.

Min självbild visar hur jag ser på mig själv. Begreppet självbild är en sammanfattning av hur jag ser mig själv i den omvärld jag befinner mig.

Självkänsla, självförtroende, självbild – den goda cirkeln.

Alla de här begreppen hänger intimt samman. Inte sällan blir det en ond cirkel av dem, och detta kommer att påverka våra liv negativt. Å andra sidan är det också fullt möjligt att påverka utvecklingen i positiv riktning – att skapa en god cirkel av dem. Nycklarna är att inta en positiv hållning, förstärka sina attityder samt anamma en konstruktiv målprocess i livets alla skeden.

Kunskapen och metoderna för detta jobbar vi på Leadership2grow med. Är du nyfiken? Kontakta oss!

Lyssna gärna på vår podd, https://leadership2grow.com/podcast/stark-din-sjalvkansla-eller-hur-du-kopplar-upp-dig-mot-dig-sjalv/ som ger dig verktyg att träna med.

Självkänsla, självbild och självförtroende, hur hänger det ihop?