Sitter du på åskådarbänken eller är du ledaren?

Under ett par veckor i våras förändrades vi och vår omvärld med anledning av pandemin.

Många av oss har förändrat våra beteenden och fattat stora beslut som en följd. Som ledare och medarbetare, och som privatpersoner. Sannolikt navigerar vi nu utifrån en ny verklighet som världen inte har skådat tidigare, snarare än en tillfällig svacka långt borta.

 

Ledarskapet sätts på prov under pågående pandemi, exempelvis Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell. Sveriges Regering har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och valt en egen väg i jämförelse med andra länder i Norden, Europa och resten av världen. Sveriges agerande är en följd av en medveten strategi och handlingsplan. Hur framgångsrik den är, kommer vi att veta från Coronakommissionens rapport först i höst och slutligen första kvartalet 2022.

 

Ett framgångsrikt ledarskap är både är personligt och variationsrikt. Dina egenskaper och attityder är viktiga i ett normalläge och avgörande i ett förändringsläge. Du har en positiv attityd och ser möjligheter, du har en helhetssyn, är en förebild och har en förmåga att prioritera.  Sannolikt pågår ett ständigt reflektionsarbete och kanske har du en alldeles egen Coronakommission?

 

Vi på Leadership2Grow har under många år inspirerat ledare att tänka utveckling och långsiktig överlevnad. Är det din tur att bli utmanad av oss i ditt förändringsläge? Frågan är om du sitter på åskådarbänken, eller om du är ledaren?

Sitter du på åskådarbänken eller är du ledaren?