Rätt eller Fel, Sant eller Falskt

Coronaepidemin är på allas läppar just nu och den har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Sjukvården gör ett fantastiskt jobb och sliter med bristande resurser. Andra är permitterade och varslade från arbeten som plötsligt inte finns behov av. Vi följer dagligen information via tv, radio och annan media och försöker hålla oss uppdaterade och ringer nära och käras för att höra om deras tillstånd och välmående.

I dessa tider är det kanske ännu mer utmanande att veta vad som är rätt eller fel, sant eller falskt. Donald Trump har pekat ut Sverige som ett land som fattat fel beslut i hanteringen av Corona. Givetvis hyllar han sitt eget lands beslut i frågan (och kanske inte minst hans egna fattade beslut). Sverige, Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell tror på att Sveriges linje är den rätta men säger också ödmjukt att den består av antaganden och kan ändras med kort varsel.

Som ledare har vi alla ett stort ansvar för våra medarbetare, våra företag, samhället och världen. Att fatta beslut är en viktig del av ledarskapet och kanske också en av de svåraste. Vissa säger att det är bra att fatta snabba beslut och andra vill gärna ”sova en natt” innan beslutet fattas. Oavsett strategi är att fatta beslut på fakta och inte spekulationer viktigt.

Hans Roslings bok, Factfulness, beskriver hur vi människor fattar beslut och skapar bilder av verkligheten som många gånger inte är sanna. Han ställde följande fråga i Davos vid World Economic Forum 2015 till världens ledare:

”Hur många av världens barn vaccineras mot mässling?” Svarsalternativen var:

  1. A) 20 procent, B) 50 procent, eller C) 80 procent?.

Svaret är att över 80 procent blir vaccinerade, vilket lett till att sjukdoms- och dödsfallen reducerats kraftigt. Men det visste bara 23 procent av världsledarna.

2018 gav Bill Gates, grundare av Microsoft, boken Factfulness i examenspresent till alla studenter i USA. Han betonar vikten av fakta för att vi skall fatta bättre beslut och förstå vår omvärld bättre.

Om det blir Donald Trump eller Anders Tegnell som går ut som segrare vad gäller strategin kring Corona kommer framtiden att utvisa. Med svaret och facit i hand är det lätt att klanka ner på fattade beslut.

Hur säkerställer du att du har tillräckligt med fakta innan du fattar dina beslut?

P.S Vill du testa dina kunskaper kring Omvärlden så gör Gapminders test: http://forms.gapminder.org/s3/test-2018

Vi på Think Do & Grow stöttar och tränar ledare i beslutsfattande med våra utvecklingsprogram. Är du nyfiken på hur du kan utveckla ditt beslutsfattande kontakta oss gärna på info@thinkdoandgrow.com.

Rätt eller Fel, Sant eller Falskt