Management i Fokus

Programmet belyser ingående viktiga ledarskapsaspekter och deltagarna ges tillfälle att reflektera över dessa i sin egen livssituation

HUR GÅR DET TILL?
Programmet består av åtta avsnitt med sammanfattande artiklar om erkända och framgångsskapande ledarprinciper, utvecklade av skickliga specialister och forskare. Programmet innehåller också självtester som har till syfte att klarlägga och bekräfta den egna ledarprofilen, liksom verktyg för egen reflektion och målsättning.

Ökad motivation och höjd produktivitet

Om man utvecklar och stärker sitt ledarskap gentemot medarbetare och i organisationen som helhet, ökar förutsättningarna för höjd motivation och arbetsglädje. Energi och effectivitet ökar och det blir lättare att nå bättre resultat, genom att energiförluster på grund av missförstånd och konflikter undviks. Programmet belyser ingående viktiga ledarskapsaspekter och deltagarna ges tillfälle att reflektera över dessa i sin egen livssituation. Kompendiet är uppbyggt runt följande tema:

• Att behärska sitt ledarskap
• Bill Reddins 3D-teori
• Ledarskap på högsta nivån
• Har du vilja och mod att vara ledare?
• Teamledare eller specialist?
• Det entreprenöriella ledarskapet
• Formel X för ledarskap i chefsrollen

Management i Fokus