Fokuserat ledarskap

Individuellt utvecklingsprogram som tar ett helhetsgrepp på ledarskapet. Ledarskap handlar i mycket stor utsträckning om att kunna ¨leda sig själv¨ i alla situationer.

 

HUR GÅR DET TILL?

Här tar vi ett helhetsgrepp på ledarskapet. Ledarskap handlar i mycket stor utsträckning om att kunna ”leda sig själv” i alla situationer i livet. Det handlar om att styra själv, att inte låta omständigheterna göra det. Det handlar om att ha kontroll och att använda den valfrihet till egen utveckling, som vi alla begåvats med. Alla har potential att bli starkare i dessa avseenden.

Ökad motivation och höjd produktivitet
Om man utvecklar och stärker sitt eget, personliga ledarskap stärks också förmågan att leda andra. Fokuserat ledarskap ger grundläggande och konkret beteendekunskap. Viktiga insikter omsätts i konkret handling. Positiv förändring och bestående resultat uppnås genom att upplevelsen är förankrad i verkligheten.

Programmet belyser ingående viktiga ledarskapsaspekter och deltagarna ges tillfälle att reflektera över dessa i sin
egen arbets- och livssituation. Programmets kunskapsdel innehåller tolv textavsnitt. Här är exempel på tema, som tas upp under programmets gång:

• Vision, värdegrund och ”uppdrag”
• Effektiv målprocess
• Olika typer av mål
• Attityder och ledarbeteende
• Motivation och energi
• Självkänsla, självbild, självförtroende
• Tiden – livets medium
• Kommunikation mellan människor
• Coaching
• Bygga och leda team
• Balans i liv och arbete

’Lönsamhet’ och ’utveckling’ är viktiga fokusbegrepp i programmet.
Finns även i engelsk version.

Fokuserat ledarskap