Plötsligt händer det

Motivation kan beskrivas som en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende. Alltså en inre drivkraft att åstadkomma någonting. Utan rätt motivation blir det betydligt svårare att lyckas. Följaktligen är det av största vikt att hålla motivationen hos sig själv och medarbetare på en hög nivå. Detta är en central ledaregenskap.

Plötsligt händer det, du är nyfiken, du vill mer, du upplever en inre drivkraft, du fortsätter läsa…..

Dåligt motiverade medarbetare är inte några bra medarbetare.

En framgångsrik ledare vet hur motivationens krafter fungerar, hen kan motivera sig själv och förstår hur andra människor kan motiveras. Är du chef och ledare har du faktiskt ett ansvar för att skapa en motiverande atmosfär och kultur, det är så du skapar resultat.

Motivation är känsla. När man är riktigt motiverad upplever man lycka, harmoni, glädje, värme och självförtroende. Känslan av tid förändras, tiden går fortare, eller långsammare än vanligt. Man upplever en känsla av ”rörelse” utan att man egentligen behöver anstränga sig. Man känner att man har kontroll över situationen och att man inte behöver oroa sig.

Hur gör du för att säkerställa din egen och din omgivnings motivation? Vår motivation på Leadership2Grow kommer definitivt från att varje dag få stötta individer och organisationer i att bli än bättre i sina roller. Inte sällan gör vi det genom att hjälpa dom landa i vad som faktiskt, på djupet driver dom. Är det din tur att låta dig utmanas av oss runt vad som verkligen driver dig och din organisation?

Plötsligt händer det