Omtanke ger ökade arbetsprestationer och högre lönsamhet

Global Empathy Index visar att organisationer med hög grad av upplevd omtanke och empati har 50 procents högre lönsamhet än organisationer med låg grad. Alltså har det ”mjuka värdet” omtanke väldigt hårda kanter när det kommer till att skapa resultat, t ex i form av ökade arbetsprestationer. Detta och många handfasta tips kan du läsa om i boken ”Börja göra!” från HejEngagemang. Du kan också kontakta oss på info@leadership2grow.com, din PT på jobbet.

Omtanke ger ökade arbetsprestationer och högre lönsamhet