OMTANKE GER HÖGRE LÖNSAMHET

I ett inlägg för några veckor sedan skrev vi om en undersökning som visade att omtanke och empati i organisationer ger ökade arbetsprestationer och högre lönsamhet. Det är ju fint, så hur gör man?

Hur blir omtankarna en naturlig del i er verksamhet och hur kommer omtanken in i styrningen och de motiverande målen? Tänker du exempelvis att du vill bli en mer omtänksam ledare, så skulle det mätbara målet kunna vara att de som ska ledas får bedöma hur det fungerar. Tänker du dig att ni vill vara en organisation som visar omtanke, så skulle det mätbara målet kunna vara hur ofta, eller hur många timmar ni lägger på välgörande ändamål. Om du är nyfiken och vill se hur vi jobbar med utmaningar, kontakta oss på @Leadership2Grow, din PT på jobbet.

OMTANKE GER HÖGRE LÖNSAMHET