Olika typer av mål

Som ledare ställs du inför ett antal olika mål, några du sätter upp själv men även ett antal som sätts upp av företaget. I en organisation är det bra om alla använder samma målbegrepp dvs att man talar samma språk. Om man inte gör det så kan det lätt bli förvirring om innebörden.
Mål kan vara konkreta eller abstrakta, de kan ha olika tidsperspektiv, de kan vara processmål, övergripande eller personliga bara för att nämna några av många olika mål som kan finnas på ett företag.

Som ledare så brukar dessa vara de vanligaste målen:

  • Mål i arbetet
  • Överordnade
  • Gemensamma
  • Peronliga
  • Ledarskapsmål
  • Mål för nya attityder och beteende
  • Personliga levnadsmål
  • Privata mål

Här är tre konkreta exempel på olika mål man kan stå inför som ledare:

Mål för lönsamhet och tillväxt (mål i arbetet). Som ledare är du oftast ansvariga för att driva företag eller organisationer mot ökad lönsamhet och tillväxt. De fokuserar på att öka intäkterna, minska kostnaderna, maximera vinsten och expandera verksamheten genom att identifiera nya marknader, produkter eller tjänster.

Mål för medarbetarnas utveckling och engagemang (ledarskapsmål). Som ledare bör man sträva efter att utveckla och engagera sina medarbetare på bästa möjliga sätt. Detta inkluderar att främja en positiv arbetsmiljö, erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter, samt uppmuntra medarbetarnas motivation och engagemang i arbetet.

Mål för innovation och förändring (Mål i arbete och Ledarskapsmål). Att ligga i framkant av utvecklingen och vara konkurrenskraftig kräver ofta att man som ledare strävar efter att främja innovation och driva förändring. De är för att främja kreativitet och nya idéer inom organisationen, samt att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden och teknologiska framsteg.

Dessa mål är inte nödvändigtvis ömsesidigt exklusiva, och många ledare arbetar för att balansera och integrera dem på ett sätt som passar deras specifika situation och målsättningar.

Vilka mål står du inför som ledare och vilka kan du ha behov av att få hjälp med att definiera samt sjösätta.

Vi på @Leadership2Grow.com har under många år haft förmånen att få stötta många av våra kunder i detta.
Blir du nyfiken? Kontakta oss på info@leadeship2grow.com

Tveka inte att höra av dig!

Olika typer av mål