Visionen är utvecklingens kompass – värdegrunden är navigationssystemet

Visionens uppgift är att peka i en bestämd riktning. På det sättet blir den målstyrande.

Om visionen är kompassen, som pekar ut riktningen, kan man se värdegrunden som det navigationssystem som hjälper oss att köra på rätt vägar, i rätt fart och med rätt etappmål

Hela syftet med att ha ett välunderbyggt och förankrat strategiskt underlag i form av en skarp affärsidé, en välgenomtänkt värdegrund och ett tydligt uppdrag/mission är att ge en gedigen plattform för bra mål på alla nivåer i organisationen.

Vi vill ju att det skall bli lättare att välja, formulera och prioritera vassa mål och få alla att jobba i samma riktning 👊

Tänk på besättningarna på de stora segelbåtarna i havskappseglingarna.

Vilka är det som kommer först i mål? De med bästa båtarna och bästa utrustningen? Javisst, men där är skillnaderna minimala. De som har den mest kompetenta och samspelta besättningen? Ja, det är naturligtvis helt avgörande. Besättningsmedlemmarna är helt överens om vad de vill uppnå, de är ordentligt insatta i såväl slutmål som etappmål. De har inga meningsmotsättningar och konflikter under själva seglingen. De litar på varandra. Alla gör vad de skall – rorsmän, fördäckare, materialansvariga, taktiker, matansvariga etc.

Så är det också i ett företag. När man väl har en ”besättning” som är enig med de värden företaget står för, som förstår vision och affärsidé, så blir det lättare att formulera mål på alla nivåer, både organisatoriska och personliga. Företaget ”kommer upp i vind”, ökar farten och når snabbare målet. Ett sådant företag arbetar fokuserat med rätta och utmanande mål, inte för många och inte för få. De styr i rätt riktning och kommer fram fortare 🥇

✅Hur ser er Vision på företaget ut? Hur bidrar den till att attrahera kunder och få era anställda att komma till jobbet motiverade och engagerade?

✅Är er affärsidé tydlig?

✅Har ni klargjort var ni vill stå med hänsyn till etiska och mänskliga värden

Vision, Mission och Värdegrund är centrala delar i vår utvecklingsprocess Fokuserat Ledarskap för att skapa meningsfulla och attraktiva mål att jobba mot.

Vi på Leadership2Grow har under många år haft förmånen att få stötta många av våra kunder att ta fram en attraktiv vision och engagerande mål.

Blir du nyfiken? Kontakta oss på info@leadeship2grow.com  🚀

Visionen är utvecklingens kompass – värdegrunden är navigationssystemet