STÄRK DITT LEDARSKAP – öppen utbildning

NU ÄVEN SOM ÖPPEN UTBILDNING, vänder sig till dig som är nybliven chef och behöver finna din ledarskapsstil.

Syftet med vårt utvecklingsprogram är hjälpa dig att snabbt bli varm i kläderna. Vår målsättning är att du efter avslutat program skall känna tillförsikt inför din egen förmåga att leda genom att du har fått ett antal grundläggande verktyg.
• Vara ännu mer motiverad att leda när du upplever hur verktygen fungerar i din arbetsvardag
• Vara nyfiken på att fortsätta utveckla ditt ledarskap

Ladda ner aktuell kursinformation här.
Du anmäler dig här.

Hur går det till?
Programmet genomförs som en öppen utbildning där du deltar tillsammans med kollegor från andra företag.
Programmet är uppdelat i sex etapper som var och en innehåller ett utbildningspass (halvdag) följt av 3-4 veckors mellanrum då du skall tillämpa dina nya insikter i praktiken på din arbetsplats. Vår kursledare är även verksamma som ledarcoacher och kommer att ge dig individuella träningsmål som följs upp vid nästa utbildningspass. Hela programmet genomförs därmed under cirka fem månader så att insikterna hinner befästas genom tillämpning i verkligheten.

Utbildningspassen innehåller lärargenomgångar av de olika ämnena följda av involverande diskussioner med kursdeltagarna – till exempel om konkreta situationer på arbetsplatsen. Eftersom kursdeltagarna kommer från samma företag kan diskussionerna vara öppna och fruktbara för just ert företag. Varje deltagare får ett välstrukturerat kunskaps- och arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla sitt ledarskap.

Översiktligt programinnehåll

• Grundläggande principer för ledarskap
• Grundläggande personliga ledarfärdigheter
• Effektiv kommunikation med individer och med grupper
• Att motivera och utveckla medarbetare
• Att utveckla och leda ett effektivt team
• Att hantera förändringar och utmaningar