NÅGRA PLATSER KVAR!!!!! 29e sept drar vi igång!

Stärk ditt Ledarskap

Dags att få lite påfyllning?

Utbildningen berör bland annat:

  • Grundläggande principer för ledarskap
  • Kommunikation och feedback
  • Motivera och utveckla sig själv och andra
  • Skapa effektiva team och projekt
  • Hantera förändringar, utmaningar och press
  • Agilt och digitalt ledarskap
  • Effektivt ledarskap i uppdrag och projekt
  • Prioritera och delegera bättre
  • Förståelse för individers olikheter

Teori varvas med aktuella case och gruppdiskussioner i hur dina nya kunskaper kan användas i ditt dagliga arbete. Under kursens gång arbetar vi med individuella träningsmål och uppföljning. Du erbjuds även ett tillfälle med individuell coachning.

Anmäl dig på info@leadership2grow.com

NÅGRA PLATSER KVAR!!!!! 29e sept drar vi igång!